Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2010
   Allmän motivering
        Ekonomiska utsikter
        Inkomstposter
        Balans och statsskulden
        Ramen för valperioden
        Domstolarnas omkostnader
        Utgifter i anslutning till mottagande av asylsökande
        Försvarsanslag
        Lån till Lettland
        Senatfastigheter
        Yrkesutbildning
        Statlig finansiering av universiteten
        Miljöstöd för jordbruket, kompensationsbidrag och den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget
        Bastrafikledshållning och trafikprojekt
        Tillsynsuppgifter inom jordbruket
        Kapitalisering av Finlands Industriinvestering
        Finansiering för Folkpensionsanstalten
        Naturcenterprojekt
        Anslagsökningar för miljöskyddet
        IT-projekt och IT-anskaffningar
        Justering av vissa anslag
   Siffertabell
   Allmänna föreskrifter
   Inkomsposter
   Anslag

Statsbudgeten 2010

Bastrafikledshållning och trafikprojekt

Det föreslås att anslagen för bastrafikledshållningen ska ökas med 4 miljoner euro på grund av de ökade kostnaderna för isbrytning. Dessutom föreslås ett tillägg på 3,8 miljoner euro i anslagen för bastrafikledshållningen så att beloppet motsvarar det belopp som intäktsförts som EU:s TEN-understöd. För markförvärv för trafikleder föreslås ett tillägg på 10,2 miljoner euro.

Trafikverket ges rätt att ingå avtal till ett belopp av 80 miljoner euro för andra fasen av byggandet av rv 14 Nyslotts centrum. Dessutom justeras behovet av anslag för vissa trafikprojekt på grund av fördröjningar så, att anslaget för dem föreslås bli höjt med sammanlagt 13,8 miljoner euro.