Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag

Statsbudgeten 2010

01. Miljöförvaltningens omkostnaderPDF-versio

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 142 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av de avtalsenliga lönejusteringarna.


2010 III tilläggsb. 142 000
2010 budget 36 004 000
2009 bokslut 34 873 000
2008 bokslut 32 641 000

04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 151 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av de avtalsenliga lönejusteringarna.


2010 III tilläggsb. 151 000
2010 budget 32 357 000
2009 bokslut 32 700 000
2008 bokslut 27 018 000