Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2010
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Allmänna föreskrifter
   Inkomsposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       03. Forskning och utveckling
       10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
       20. Utkomstskydd för arbetslösa
            51. Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa
            52. Arbetsmarknadsstöd
       70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2010

20. Utkomstskydd för arbetslösaPDF-versio

51. Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 24 000 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av att utgiftsposten preciserats.


2010 III tilläggsb.24 000 000
2010 budget150 705 000
2009 bokslut146 000 000
2008 bokslut63 000 000

52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 21 000 000 euro.

Förklaring: Minskningen av anslaget föranleds av att utgiftsposten preciserats.


2010 III tilläggsb.-21 000 000
2010 I tilläggsb.430 000
2010 budget939 700 000
2009 bokslut714 530 259
2008 bokslut647 602 904