Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn

Statsbudgeten 2010

03. Forskning och utvecklingPDF-versio

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 348 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till tecknande av aktiekapital för högst 20 000 euro vid aktieemissionen i SalWe Oy som styr, samordnar och finansierar forskning och utveckling inom området för hälsa och välfärd.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av de avtalsenliga lönejusteringarna.

Avsikten är att Institutet för hälsa och välfärd vid en riktad aktieemission hösten 2010 ska bli aktieägare i SalWe Oy som är en koncentration av strategisk spetskompetens inom området för hälsa och välfärd (SHOK). Vetenskapshögskolor och forskningsanstalter är institutionella aktieägare i bolaget, vilket förutsätter en aktieteckning på 20 000 euro. SHOK är ett viktigt medel för Institutet för hälsa och välfärd att fullgöra sin uppgift att främja innovationer inom sitt eget område i samarbete med olika forskningsinstitut och industrin i branschen.


2010 III tilläggsb. 348 000
2010 budget 63 559 000
2009 bokslut 61 154 000
2008 bokslut 60 789 000