Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2010
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Allmänna föreskrifter
   Inkomsposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
            03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader
            05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
            06. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
       03. Forskning och utveckling
       10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
       20. Utkomstskydd för arbetslösa
       70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2010

02. TillsynPDF-versio

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 69 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av de avtalsenliga lönejusteringarna.


2010 III tilläggsb.69 000
2010 budget13 722 000
2009 bokslut14 196 000
2008 bokslut12 256 000

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 587 000 euro.

Förklaring: Av behovet av tilläggsanslag föranleds 87 000 euro av de avtalsenliga lönejusteringarna och 1 500 000 euro av utgifter för genomförandet av certifikattjänster för ett datasystemprojekt för hälso- och sjukvården.


2010 III tilläggsb.1 587 000
2010 budget13 000 000
2009 bokslut12 140 000
2008 bokslut11 552 000

06. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 12 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av de avtalsenliga lönejusteringarna.


2010 III tilläggsb.12 000
2010 budget4 008 000
2009 bokslut3 225 000
2008 bokslut2 751 000