Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       30. Sairausvakuutus

Statsbudgeten 2010

60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuoltoPDF-versio

30. Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perustelujen kohtaa 2) täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös:

2) valtakunnalliselle toimijalle, järjestöille, säätiöille tai yhdistyksille vakavien onnettomuustilanteiden hoitamisesta Suomessa tai ulkomailla aiheutuvien ylimääräisten kustannusten korvaamiseen.

Selvitysosa:Momentin perusteluja on täydennetty siten, että valtion korvausta voitaisiin maksaa myös ulkomailla aiheutuvien terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden ylimääräisten kustannusten korvaamiseen.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio 500 000
2013 tilinpäätös 500 000
2012 tilinpäätös 200 000