Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
       01. Förvaltning

Statsbudgeten 2010

80. Stöd till landskapet ÅlandPDF-versio

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 7 804 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av att de inkomster som i statsbudgeten för 2010 ligger till grund för det belopp som avses i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) blir högre än beräknat.


2010 III tilläggsb. 7 804 000
2010 budget 168 342 000
2009 bokslut 164 486 434
2008 bokslut 205 900 534

31. Skattegottgörelse till landskapet Åland(förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 21 800 000 euro.

Förklaring:Republikens President har den 12 mars 2010 fastställt Ålandsdelegationens beslut enligt vilket skattegottgörelsens belopp för år 2008 uppgår till 3 157 778 euro.


2010 III tilläggsb. -21 800 000
2010 budget 25 000 000
2009 bokslut 24 033 038
2008 bokslut 24 197 657