Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
       01. Förvaltning

Statsbudgeten 2010

70. Utvecklande av statsförvaltningenPDF-versio

01. Genomförande av statens IT-strategi(reservationsanslag 3 år)

Från anslaget under momentet avdras 61 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så, att fullmakten under punkt 2 för utvecklande, anskaffning och upprätthållande av ett informationssystem till stöd för beredningen av budgeten och rambeslut för statsfinanserna höjs från 3 500 000 euro till 4 400 000 euro.

Förklaring:Avdraget från anslaget är en överföring till moment 28.01.01 av utgifterna för upprätthållande av ett informationssystem till stöd för beredningen av budgeten och rambeslut för statsfinanserna.

Fullmakten höjs med 900 000 euro för att även underhållskostnaderna för den hårdvara som informationssystemet kräver ska täckas under de första 10 användningsåren. Informationssystemet och den hårdvara det kräver är avsett för beredningen och översättandet av budgetarna och budgetramarna vid ministerierna, i riksdagen och vid republikens presidents kansli.


2010 III tilläggsb. -61 000
2010 budget 27 000 000
2009 bokslut 15 450 000
2008 bokslut 13 050 000

20. Främjande av produktiviteten(reservationsanslag 3 år)

Från anslaget under momentet avdras 2 500 000 euro.

Förklaring:Av avdraget är 2 000 000 euro en överföring till moment 26.20.01 för den partiella automatiseringen av Gränsbevakningsväsendets gränskontroll vid Helsingfors—Vanda flygplats och de internationella gränsövergångsställena vid östgränsen och 500 000 euro en överföring till moment 28.40.01 för projekt för utvecklande av statens regionförvaltningsverks elektroniska kommunikation.


2010 III tilläggsb. -2 500 000
2010 budget 12 154 000
2009 bokslut 13 020 000
2008 bokslut 20 135 000