Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
       01. Förvaltning

Statsbudgeten 2010

01. Omkostnader för statens regionförvaltningsverk (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 900 000 euro.

Förklaring:Av behovet av tilläggsanslag föranleds 400 000 euro av de avtalsenliga lönejusteringarna, 500 000 euro av en överföring från moment 28.70.20 för genomförandet av projekt för utvecklande av den elektroniska kommunikationen och 1 000 000 euro för att trygga verksamheten.


2010 III tilläggsb. 1 900 000
2010 budget 48 138 000