Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
       01. Förvaltning

Statsbudgeten 2010

40. Statens regional- och lokalförvaltningPDF-versio

01. Omkostnader för statens regionförvaltningsverk (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 900 000 euro.

Förklaring:Av behovet av tilläggsanslag föranleds 400 000 euro av de avtalsenliga lönejusteringarna, 500 000 euro av en överföring från moment 28.70.20 för genomförandet av projekt för utvecklande av den elektroniska kommunikationen och 1 000 000 euro för att trygga verksamheten.


2010 III tilläggsb. 1 900 000
2010 budget 48 138 000

02. Magistraternas omkostnader(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 277 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av de avtalsenliga lönejusteringarna.


2010 III tilläggsb. 277 000
2010 budget 32 410 000
2009 bokslut 34 937 000
2008 bokslut 31 223 000