Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
       01. Förvaltning

Statsbudgeten 2010

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningenPDF-versio

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 241 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av de avtalsenliga lönejusteringarna.


2010 III tilläggsb. 241 000
2010 budget 44 145 000
2009 bokslut 46 072 000
2008 bokslut 44 318 000

02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 28 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av de avtalsenliga lönejusteringarna.


2010 III tilläggsb. 28 000
2010 budget 4 063 000
2009 bokslut 4 165 000
2008 bokslut 4 028 000

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 9 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av de avtalsenliga lönejusteringarna.


2010 III tilläggsb. 9 000
2010 budget 4 398 000
2009 bokslut 5 031 000
2008 bokslut 4 665 000