Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
       01. Förvaltning
            81. Lån till Lettland

Statsbudgeten 2010

01. FörvaltningPDF-versio

01. Finansministeriets omkostnader(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 969 000 euro.

Förklaring:Av behovet av tilläggsanslag föranleds 185 000 euro av de avtalsenliga lönejusteringarna.

Av behovet av tilläggsanslag utgörs 1 723 000 euro av en överföring från moment 28.10.01 och 61 000 euro av en överföring från moment 28.70.01. Behovet av överföringar till skatteförvaltningen har preciserats till ett lägre belopp i budgetskedet.


2010 III tilläggsb. 1 969 000
2010 budget 31 228 000
2009 bokslut 33 583 000
2008 bokslut 34 432 000

81. Lån till Lettland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 324 000 000 euro.

Anslaget får användas för att bevilja ett lån motsvarande högst ett belopp på 324 000 000 euro till Lettland. Den ränta som tas ut på lånet är minst lika stor som den ränta som finska staten betalar för ett lån med motsvarande lånetid. Lånet kan beviljas utan krav på säkerhet. Finansministeriet fattar närmare beslut om lånevillkoren.

Förklaring:Det överenskomna ekonomiska stabiliseringspaketet för Lettland uppgår till ett belopp av sammanlagt 7,5 miljarder euro. Av detta belopp är IMF:s andel 1,7 miljarder euro. EU-kommissionens andel har överenskommits till 3,1 miljarder euro. Världsbanken deltar i finansieringen med ett lån på 0,4 miljarder euro. Estland, Tjeckien, Polen och EBRD deltar i finansieringen med ett belopp på sammanlagt 0,5 miljarder euro. Också Finland har kommit överens med de övriga nordiska länderna om att delta i finansieringen av stabiliseringsprogrammet för Lettland. Finlands andel av denna bilaterala finansiering på 1,8 miljarder euro är något under 324 miljoner euro. Finlands andel av det lån som beviljas av fyra nordiska länder är 18 %. Första raten av lånet till Lettland avses bli beviljat i juni 2010. Vart och ett av de nordiska länderna beviljar självständigt sin egen andel av lånefinansieringen. Villkoren för dessa lån, som beviljas separat, koordineras dock mellan de stater som beviljar lånen och dessutom samordnas lånen med villkoren för den finansiering som beviljas av IMF. Enligt överenskommelse mellan de nordiska länderna har räntan för lånet fastställts till 3 månaders euribor +2,75 %.


2010 III tilläggsb. 324 000 000