Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2010
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Allmänna föreskrifter
   Inkomsposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       01. Försvarspolitik och förvaltning
       10. Militärt försvar
       30. Militär krishantering
            20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2010

30. Militär krishanteringPDF-versio

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras 136 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Ändring i dispositionsplanen (euro)
  Ursprunglig dispositionsplanI tilläggsb., förändring +/-III tilläggsb., förändring +/-Ändrad dispositionsplan
      
01.Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-operationen)11 953 000--11 953 000
02.Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-operationen)154 000--154 000
03.Utgifter för militärobservatörsverksamheten3 108 000--3 108 000
04.Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Afghanistan (ISAF-operationen)10 676 000+5 500 000-16 176 000
05.Utgifter för Finlands FN-avdelning i Sudan (UNMIS-operationen)30 000--30 000
06.Utgifter för krishanteringsoperationen i Liberia (UNMIL-operationen)35 000--35 000
07.Gemensamma utgifter för krishanteringsoperationer4 913 000--4 913 000
08. Programmet för utvecklande av styrkor för krishantering6 000 000--6 000 000
09.Utgifter för löner, flyttning och boende för EU:s stridsgrupper under utbildningstiden samt för överföringsersättningar7 458 000--7 458 000
11.Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia-+300 000-300 000
12.Utgifter för krishanteringsoperationen i Tchad och Centralafrikanska republiken8 800 000--136 0008 664 000
13.Utgifter för Atalanta-operationen30 000--30 000
20.I reserv för merutgifter för pågående operationer eller för förlängning av dem, för eventuella nya krishanteringsoperationer samt för andra utgifter för krishantering316 000--316 000
Sammanlagt53 473 000+5 800 000-136 00059 137 000

Förklaring: Avdraget föranleds av en kostnadsnivåjustering i enlighet med den faktiska indexutvecklingen och det anvisas under punkt 12. i dispositionsplanen.


2010 III tilläggsb.-136 000
2010 I tilläggsb.5 800 000
2010 budget53 473 000
2009 bokslut55 814 000
2008 bokslut48 684 000