Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2010
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
       20. Yrkesutbildning
       30. Vuxenutbildning
            30. Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete
            32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning
       40. Högskoleundervisning och forskning
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet
       91. Ungdomsarbete
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2010

30. VuxenutbildningPDF-versio

30. Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 350 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget får högst 7 373 000 euro användas för understöd i form av studiesedlar och understöd för kvalitetsutveckling och annan utveckling, extra understöd och stödjande av programmet för strukturell utveckling samt kvalitetspris enligt 14 § i lagen om fritt bildningsarbete.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att maximiantalet studieveckor vid folkhögskolor är 295 052.

Förklaring: Avsikten är att 900 000 euro av tilläggsanslaget ska användas för en utökning av antalet studieveckor vid folkhögskolor i syfte att ordna utbildning för 300 elever som har avslutat grundskolan och som saknar en plats för fortsatta studier och 450 000 euro för understöd i form av studiesedlar för nämnda målgrupp.


2010 tilläggsb.1 350 000
2010 budget163 359 000
2009 budget157 569 000
2008 bokslut152 090 219

32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 300 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att maximiantalet studerande inom läroavtalsutbildning inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen är 29 410 år 2010.

Förklaring: Avsikten är att 2 300 000 euro av tilläggsanslaget används för att öka antalet studieplatser inom den grundläggande utbildningen och 1 000 000 euro för att öka antalet studieplatser inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen.


2010 tilläggsb.3 300 000
2010 budget135 151 000
2009 II tilläggsb.3 000 000
2009 I tilläggsb.1 000 000
2009 budget126 237 000
2008 bokslut141 116 229