Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2010
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
       20. Yrkesutbildning
            30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader
       30. Vuxenutbildning
       40. Högskoleundervisning och forskning
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet
       91. Ungdomsarbete
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2010

20. YrkesutbildningPDF-versio

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 400 000 euro.

Förklaring: Tilläggsanslaget används för att öka antalet studerande med 1 000 inom yrkesstartutbildningen.


2010 tilläggsb.4 400 000
2010 budget653 673 000
2009 II tilläggsb.2 000 000
2009 I tilläggsb.3 000 000
2009 budget624 809 000
2008 bokslut561 200 046