Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2010
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
       20. Yrkesutbildning
       30. Vuxenutbildning
       40. Högskoleundervisning och forskning
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet
       91. Ungdomsarbete
            50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete
            51. Verkstadsverksamhet för unga, förebyggande drogarbete samt hederspris
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2010

91. UngdomsarbetePDF-versio

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 117 000 euro.

Förklaring: Tippningsvinstmedel anvisas för projekt och åtgärder i syfte att främja de ungas sysselsättning.

Beräknad användning av tilläggsanslaget
  
Projekt som främjar de ungas sysselsättning5 117 000


2010 tilläggsb.5 117 000
2010 budget46 267 000
2009 I tilläggsb.3 000 000
2009 budget41 789 000
2008 bokslut37 422 081

51. Verkstadsverksamhet för unga, förebyggande drogarbete samt hederspris (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av åtgärder i syfte att förbättra sysselsättningen och aktiveringen av unga. Avsikten är att tilläggsanslaget används för att förbättra det uppsökande ungdomsarbetet.


2010 tilläggsb.3 000 000
2010 budget15 023 000
2009 budget10 873 000
2008 bokslut9 623 000