Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2010
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
       20. Yrkesutbildning
       30. Vuxenutbildning
       40. Högskoleundervisning och forskning
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet
            50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran
       91. Ungdomsarbete
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2010

90. IdrottsverksamhetPDF-versio

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 7 500 000 euro.

Förklaring: Tippningsvinstmedel anvisas för sysselsättning av unga inom idrotten.

Beräknad användning av tilläggsanslaget
  
Sysselsättning av unga inom projektet Your Move1 200 000
För sysselsättning av personer som har avlagt grundexamen i idrott samt för sommarpraktik inom idrottssektorn för personer som avlägger grundexamen 4 300 000
Sysselsättning av unga för utvecklande av idrott för olika åldersgrupper inom föreningar (med utgångspunkt i projektet "seuratuki")2 000 000
Sammanlagt7 500 000


2010 tilläggsb.7 500 000
2010 budget128 521 000
2009 I tilläggsb.8 333 000
2009 budget116 082 000
2008 bokslut103 950 530