Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2010
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
       20. Yrkesutbildning
       30. Vuxenutbildning
       40. Högskoleundervisning och forskning
       80. Konst och kultur
            52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten
       90. Idrottsverksamhet
       91. Ungdomsarbete
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2010

80. Konst och kulturPDF-versio

52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 11 550 000 euro.

Förklaring: Tippningsvinstmedel anvisas för åtgärder i syfte att främja de ungas sysselsättning inom kultur- och konstbranschen.

Beräknad användning av tilläggsanslaget
  
Sysselsättning av unga filmmakare och andra unga professionella inom den audiovisuella branschen2 000 000
Sysselsättning av unga aktörer inom kulturbranschen och kreativa branscher3 550 000
— Sysselsättning av unga konstnärer inom skolornas konstfostran samt påbörjande av verksamhet vid regionala förmedlingsställen 1 450 000
— Sysselsättning av unga som utför kreativt arbete och unga professionella inom kultur- och konstbranschen via förmedlingsorganisationer1 100 000
— Sysselsättning av unga konstnärer och unga professionella inom det kulturella och sociala området för produktutveckling när det gäller kulturella välfärdstjänster1 000 000
Sysselsättning av unga när det gäller aktörer och organisationer inom konst- och kulturbranschen3 500 000
Ett projekt för sysselsättning och utbildning av unga i historisk båtbyggnad500 000
Projekt för sysselsättning av unga med digitalisering av kulturellt material samt projekt som gäller nättillgänglighet och förvaring2 000 000
Sammanlagt11 550 000


2010 tilläggsb.11 550 000
2010 budget197 922 000
2009 I tilläggsb.12 834 000
2009 budget191 886 000
2008 bokslut189 203 716