Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2010
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
       20. Yrkesutbildning
       30. Vuxenutbildning
       40. Högskoleundervisning och forskning
            53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet
       91. Ungdomsarbete
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2010

40. Högskoleundervisning och forskningPDF-versio

53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 833 000 euro.

Förklaring: Tippningsvinstmedel anvisas särskilt för åtgärder i syfte att främja de ungas sysselsättning inom arkivväsendet, Nationalbiblioteket, Forskningscentralen för de inhemska språken och Naturhistoriska centralmuseet. Genom åtgärderna stöds samtidigt tryggandet och omvandlingen av centralt material till elektronisk form.


2010 tilläggsb.5 833 000
2010 budget89 964 000
2009 I tilläggsb.5 833 000
2009 budget81 256 000
2008 bokslut77 033 950