Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2010
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       20. Gränsbevakningsväsendet
       40. Invandring
            03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2010

40. InvandringPDF-versio

03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av att försöket Delaktig i Finland inleds. I försöket utvecklas det under åren 2010—2013 en ny modell för integrationsutbildningen för invandrare.


2010 tilläggsb.500 000
2010 budget1 359 000