Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2010
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
            02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader
       20. Innovationspolitik och företagens internationalisering
       30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
       50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2010

01. FörvaltningPDF-versio

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas

1) till ett belopp av högst 2 682 000 euro för små och medelstora företags kompetensutvecklingstjänster och för köp av sakkunnigtjänster för företagsrådgivning och av tjänster för utbildning av personal som arbetar med företagsrådgivning.

Förklaring: Tilläggsanslaget är av engångsnatur och avsikten är att det anvisas främst för varvsindustrins behov.


2010 tilläggsb.1 000 000
2010 budget215 078 000