Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
        Anslag
   Anslag

Statsbudgeten 2010

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11 euro
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 773 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 773 000 000
01. Mervärdesskatt, tillägg 773 000 000
 
Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 30 000 000
29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde 30 000 000
88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel, tilllägg 30 000 000
 
Avdelning 13
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST -2 000 000
01. Ränteinkomster -2 000 000
04. Räntor på statens lån till affärsverken, minskning -2 000 000
 
Avdelning 15
15. LÅN -721 700 000
01. Lån som återbetalas till staten 90 000 000
02. Återbetalningar på statens lån till affärsverk, tilllägg 90 000 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering -811 700 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, minskning -811 700 000

Inkomstposternas totalbelopp:

79 300 000