Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2010
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2010

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11euro
11.SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR773 000 000
04.Skatter och avgifter på grund av omsättning773 000 000
01.Mervärdesskatt, tillägg773 000 000
 
Avdelning 12
12.INKOMSTER AV BLANDAD NATUR30 000 000
29.Undervisningsministeriets förvaltningsområde30 000 000
88.Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel, tilllägg30 000 000
 
Avdelning 13
13.RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST-2 000 000
01.Ränteinkomster-2 000 000
04.Räntor på statens lån till affärsverken, minskning-2 000 000
 
Avdelning 15
15.LÅN-721 700 000
01.Lån som återbetalas till staten90 000 000
02.Återbetalningar på statens lån till affärsverk, tilllägg90 000 000
03.Statens nettoupplåning och skuldhantering-811 700 000
01.Nettoupplåning och skuldhantering, minskning-811 700 000

Inkomstposternas totalbelopp:

79 300 000