Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       01. Utrikesförvaltningen
       10. Krishantering
            20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor
            21. Civilpersonalens deltagande i krishantering
       30. Internationellt utvecklingssamarbete
       90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2010

21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 545 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Dispositionsplan (euro)

   
01. Civil krishantering15 230 000
02.Valobservatörer175 000
03.Fredsförmedling500 000
Sammanlagt15 905 000

Förklaring: Tillägget på 545 000 euro och överföringen på 75 000 euro från punkt 02. i dispositionsplanen hänförs till punkt 01. i dispositionsplanen på grund av att antalet personer som deltar i insatser för civil krishantering är större än beräknat.


2017 I tilläggsb.545 000
2017 budget15 360 000
2016 bokslut13 949 443
2015 bokslut15 236 225