Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2010
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2010

Valtion talousarvio vuodelle 2010PDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11euroa
11.VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT30 980 699 000
01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot10 296 000 000
01.Ansio- ja pääomatuloverot7 089 000 000
02.Yhteisövero2 482 000 000
03.Korkotulojen lähdevero325 000 000
04.Perintö- ja lahjavero400 000 000
04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut13 341 000 000
01.Arvonlisävero12 613 000 000
02.Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero594 000 000
03.Apteekkimaksut134 000 000
08.Valmisteverot5 157 000 000
01.Tupakkavero682 000 000
04.Alkoholijuomavero1 273 000 000
05.Virvoitusjuomavero35 000 000
07.Energiaverot3 155 000 000
08.Eräiden juomapakkausten valmistevero12 000 000
10.Muut verot2 073 200 000
03.Autovero815 000 000
05.Varainsiirtovero400 000 000
06.Arpajaisvero138 200 000
07.Ajoneuvovero668 000 000
08.Jätevero52 000 000
19.Muut veronluonteiset tulot113 499 000
02.Lästimaksut800 000
03.Ratavero20 899 000
04.Eräät viestinnän maksut5 100 000
05.Lentoliikenteen valvontamaksu6 400 000
06.Väylämaksut72 700 000
08.Öljyjätemaksu4 600 000
09.Muut verotulot3 000 000
 
Osasto 12
12.SEKALAISET TULOT4 656 647 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala3 130 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot3 130 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala80 150 000
10.Tuomioistuintulot22 000 000
20.Ulosottomaksut58 000 000
99.Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot150 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala8 756 000
98.EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan8 656 000
99.Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot100 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala2 988 000
01.Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot8 000
20.Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista18 000
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot2 962 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala1 849 434 000
10.Tullilaitoksen tulot6 343 000
11.Kuntien osuudet verotuskustannuksista129 379 000
12.Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista35 285 000
13.Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista19 743 000
25.Metallirahatulot25 000 000
50.Siirto valtion eläkerahastosta1 472 204 000
51.Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset79 500 000
52.Vakuutusmaksut22 460 000
92.Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot46 000 000
93.Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen2 400 000
99.Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot11 120 000
29.Opetusministeriön hallinnonala499 574 000
70.Opintotukitoiminnan tulot32 900 000
88.Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista462 674 000
99.Opetusministeriön hallinnonalan muut tulot4 000 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala893 728 000
01.EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot565 582 000
02.Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta283 866 000
03.Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta6 870 000
04.EU:lta saatavat muut tulot930 000
20.Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta9 000 000
31.Lihantarkastuksen toimintatulot141 000
32.Kasvinjalostusmaksut580 000
40.Vesioikeudelliset kalatalousmaksut2 300 000
41.Tenojoen kalastuslupamaksut560 000
42.Hirvieläinten metsästysmaksut4 400 000
43.Viehekalastusmaksut2 810 000
44.Kalastuksenhoitomaksut6 607 000
45.Riistanhoitomaksut8 582 000
99.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot1 500 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala22 840 000
10.Liikenneviraston tulot22 782 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot58 000
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala315 327 000
20.Turvatekniikan keskuksen tulot1 200 000
30.Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista200 000
31.Palkkaturvamaksujen palautukset28 827 000
50.Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot252 000 000
99.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot33 100 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala492 270 000
02.Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot1 400 000
03.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot500 000
90.Raha-automaattiyhdistyksen tuotto395 995 000
98.Valtionapujen palautukset94 200 000
99.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot175 000
35.Ympäristöministeriön hallinnonala245 450 000
10.Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista14 250 000
20.Siirto valtion asuntorahastosta228 000 000
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot3 200 000
39.Muut sekalaiset tulot243 000 000
01.Sakkorahat98 000 000
02.Verotukseen liittyvät korkotulot90 000 000
04.Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset50 000 000
07.Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset2 500 000
10.Muut sekalaiset tulot2 500 000
 
Osasto 13
13.KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET1 317 900 000
01.Korkotulot139 100 000
04.Korot valtion lainoista liikelaitoksille52 500 000
05.Korot muista lainoista5 000 000
07.Korot talletuksista70 000 000
09.Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen korkotulot11 600 000
03.Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot900 000 000
01.Osinkotulot ja osakkeiden nettomyyntitulot900 000 000
04.Osuus valtion rahalaitosten voitosta150 000 000
01.Osuus Suomen Pankin voitosta150 000 000
05.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset128 800 000
01.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset128 800 000
 
Osasto 15
15.LAINAT13 229 973 000
01.Valtiolle takaisin maksettavat lainat208 500 000
02.Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille165 100 000
04.Muiden lainojen lyhennykset43 400 000
03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta13 021 473 000
01.Nettolainanotto ja velanhallinta13 021 473 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

50 185 219 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 21euroa
21.EDUSKUNTA122 249 000
01.Kansanedustajat20 720 000
01.Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha)20 720 000
10.Eduskunnan kanslia75 373 000
01.Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)53 773 000
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)7 000 000
70.Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v)1 800 000
74.Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v)12 800 000
20.Eduskunnan oikeusasiamies5 027 000
01.Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha)5 027 000
30.Ulkopoliittinen instituutti3 304 000
01.Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3 109 000
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)195 000
40.Valtiontalouden tarkastusvirasto13 937 000
01.Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)13 377 000
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)560 000
90.Eduskunnan muut menot3 888 000
01.Käyttövarat eduskuntaryhmille ryhmäkanslioita varten (kiinteä määräraha)3 888 000
 
Pääluokka 22
22.TASAVALLAN PRESIDENTTI15 323 000
01.Tasavallan presidentti3 206 000
01.Presidentin palkkio ja edustusrahat (kiinteä määräraha)297 000
02.Presidentin käyttövarat (kiinteä määräraha)59 000
20.Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomääräraha)2 850 000
02.Tasavallan presidentin kanslia12 117 000
01.Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)7 847 000
02.Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha)270 000
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)1 000 000
75.Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v)3 000 000
 
Pääluokka 23
23.VALTIONEUVOSTON KANSLIA78 127 000
01.Hallinto35 932 000
01.Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)27 020 000
02.Ministereiden ja heidän erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha)5 045 000
20.Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha)867 000
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)3 000 000
10.Omistajaohjaus2 700 000
88.Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)2 700 000
20.Poliittisen toiminnan avustaminen36 000 000
50.Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha)36 000 000
30.Oikeuskanslerinvirasto2 949 000
01.Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 949 000
90.Muut menot546 000
21.Kunniamerkit (arviomääräraha)471 000
58.Avustus Tammenlehvän perinneliiton toiminnan tukemiseen (siirtomääräraha 3 v)75 000
 
Pääluokka 24
24.ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA1 187 594 000
01.Ulkoasiainhallinto226 614 000
01.Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)203 880 000
21.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)67 000
29.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)17 667 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v)5 000 000
10.Kriisinhallinta78 119 000
20.Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)59 774 000
21.Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha)18 345 000
20.Lähialueyhteistyö19 500 000
66.Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)19 500 000
30.Kansainvälinen kehitysyhteistyö751 504 000
50.Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle
66.Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)736 504 000
88.Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v)15 000 000
90.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot111 857 000
50.Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)1 790 000
51.Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha)39 000
66.Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)109 511 000
67.Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v)500 000
95.Kurssivaihtelut (arviomääräraha)17 000
 
Pääluokka 25
25.OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA789 679 000
01.Ministeriö ja hallinto101 098 000
01.Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)25 340 000
02.Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 000
03.Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)6 111 000
04.Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)1 825 000
20.Erityismenot (arviomääräraha)7 400 000
29.Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)46 000 000
50.Avustukset (kiinteä määräraha)2 271 000
51.Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha)12 150 000
10.Tuomioistuimet ja oikeusapu323 937 000
01.Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)8 144 000
02.Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)9 725 000
03.Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)229 470 000
04.Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)26 100 000
05.Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)14 498 000
50.Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha)36 000 000
20.Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta97 314 000
01.Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)97 314 000
30.Syyttäjät40 893 000
01.Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)40 893 000
40.Rangaistusten täytäntöönpano224 400 000
01.Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)218 375 000
74.Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)6 025 000
50.Vaalimenot2 037 000
20.Vaalimenot (arviomääräraha)2 037 000
 
Pääluokka 26
26.SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA1 266 682 000
01.Hallinto90 632 000
01.Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)21 907 000
03.Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 092 000
20.Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v)4 711 000
22.EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan (siirtomääräraha 2 v)8 656 000
29.Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)53 100 000
65.Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha)1 166 000
10.Poliisitoimi681 640 000
01.Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)679 140 000
20.Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha)2 500 000
20.Rajavartiolaitos238 611 000
01.Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)219 901 000
70.Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v)18 710 000
30.Pelastustoimi ja hätäkeskukset87 230 000
01.Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)14 239 000
02.Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)55 981 000
20.Erityismenot (arviomääräraha)3 500 000
31.Pelastustoimen valtionavustukset (siirtomääräraha 2 v)3 510 000
43.Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v)10 000 000
40.Maahanmuutto168 569 000
01.Maahanmuuttoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)16 558 000
03.Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v)859 000
20.Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha)376 000
30.Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha)79 349 000
63.Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha)71 427 000
 
Pääluokka 27
27.PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA2 703 905 000
01.Puolustuspolitiikka ja hallinto321 900 000
01.Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)18 580 000
29.Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)303 320 000
10.Sotilaallinen maanpuolustus2 329 022 000
01.Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 583 146 000
18.Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)741 235 000
19.Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)2 600 000
50.Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha)2 041 000
30.Sotilaallinen kriisinhallinta52 983 000
20.Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)52 973 000
95.Kurssivaihtelut (arviomääräraha)10 000
 
Pääluokka 28
28.VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA14 859 567 000
01.Hallinto108 230 000
01.Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)30 669 000
20.Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen (siirtomääräraha 2 v)215 000
21.Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)844 000
29.Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)76 502 000
10.Verotus ja tullitoimi605 556 000
01.Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)396 324 000
02.Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)161 932 000
63.Takaisin maksetut verot (arviomääräraha)4 600 000
95.Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha)32 700 000
97.Autoveron vientipalautus (arviomääräraha)10 000 000
20.Palvelut valtioyhteisölle31 516 000
01.Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)20 548 000
02.Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 535 000
03.Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 039 000
06.Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 412 000
07.Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)982 000
88.Senaatti-kiinteistöt
30.Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto52 606 000
01.Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)44 145 000
02.Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 063 000
03.Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 398 000
40.Valtion alue- ja paikallishallinto83 465 000
01.Valtion aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)47 788 000
02.Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)32 410 000
03.Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v)3 267 000
50.Eläkkeet ja korvaukset3 862 589 000
15.Eläkkeet (arviomääräraha)3 680 509 000
16.Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha)20 320 000
17.Muut eläkemenot (arviomääräraha)30 540 000
50.Vahingonkorvaukset (arviomääräraha)40 120 000
63.Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha)79 500 000
95.Ennakkotuloista maksettavat korkomenot (arviomääräraha)11 600 000
60.Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot2 686 000
01.Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v)1 000 000
02.Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha)50 000
03.Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (siirtomääräraha 2 v)216 000
20.Työhyvinvoinnin edistäminen (siirtomääräraha 2 v)1 100 000
60.Siirto Koulutusrahastolle (arviomääräraha)320 000
70.Valtionhallinnon kehittäminen35 754 000
01.Valtion IT-strategian toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v)22 500 000
20.Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)13 254 000
80.Ahvenanmaan maakunnan tukeminen202 237 000
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)167 237 000
31.Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha)25 000 000
40.Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha)10 000 000
90.Kuntien tukeminen7 875 978 000
01.KuntaIT:n toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)7 369 000
20.Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v)5 000 000
30.Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha)7 749 601 000
31.Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki ja kuntien yhteistoiminta-avustukset (arviomääräraha)114 008 000
91.Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen184 000 000
40.Tuki työnantajille (arviomääräraha)70 000 000
41.Energiaverotuki (arviomääräraha)114 000 000
92.EU ja kansainväliset järjestöt1 809 570 000
20.Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin (siirtomääräraha 2 v)2 400 000
40.Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha)7 000 000
67.Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha)170 000
69.Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha)1 800 000 000
99.Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot5 380 000
95.Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha)300 000
96.Ennakoimattomat menot (siirtomääräraha 3 v)5 000 000
97.Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha)80 000
 
Pääluokka 29
29.OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA6 186 419 000
01.Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot118 405 000
01.Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)26 021 000
02.Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)21 497 000
03.Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)8 759 000
04.Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi (siirtomääräraha 2 v)2 289 000
21.Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)4 511 000
22.Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v)15 313 000
29.Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)30 800 000
50.Eräät avustukset (kiinteä määräraha)585 000
51.Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)2 547 000
66.Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)2 083 000
88.Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v)4 000 000
10.Yleissivistävä koulutus842 687 000
01.Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)45 219 000
02.Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)6 000
20.Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)10 889 000
30.Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)729 727 000
34.Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)55 700 000
51.Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha)1 146 000
20.Ammatillinen koulutus665 115 000
01.Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)8 300 000
20.Työpaikalla tapahtuva oppiminen (siirtomääräraha 2 v)3 026 000
21.Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)1 364 000
30.Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)652 425 000
30.Aikuiskoulutus501 774 000
20.Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v)24 233 000
21.Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)3 010 000
30.Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)162 716 000
31.Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha)146 969 000
32.Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha)135 069 000
51.Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)20 157 000
52.Valtionavustus vapaan sivistystyön perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)1 000 000
53.Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha)8 620 000
40.Korkeakouluopetus ja tutkimus2 594 849 000
01.Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)9 333 000
02.Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)20 465 000
03.Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 530 000
04.Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 615 000
05.Yliopistojen palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)10 000
20.Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)21 436 000
30.Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)402 810 000
50.Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v)1 672 394 000
51.Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v)209 099 000
53.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha)89 964 000
66.Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)15 193 000
87.Valtion rahoitus Aalto-yliopiston pääomaan (kiinteä määräraha)100 000 000
88.Valtion rahoitus Tampereen teknillisen yliopiston säätiön pääomaan (kiinteä määräraha)50 000 000
70.Opintotuki890 413 000
01.Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)699 000
52.Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)32 500 000
55.Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)789 020 000
57.Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha)27 100 000
58.Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v)4 494 000
59.Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha)36 600 000
80.Taide ja kulttuuri383 556 000
01.Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)5 162 000
02.Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)18 948 000
03.Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 570 000
04.Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)19 527 000
05.Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)6 484 000
06.Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)6 692 000
07.Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)616 000
08.Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)978 000
30.Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (arviomääräraha)4 415 000
31.Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha)40 588 000
32.Valtionosuudet ja -avustukset museoille (arviomääräraha)19 407 000
33.Valtionavustukset kuntien ja alueiden kulttuuritoiminnan kehittämiseen (arviomääräraha)106 000
34.Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)5 000 000
40.Korvaus Suomenlinnan Liikenne Oy:lle (arviomääräraha)252 000
50.Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)9 975 000
51.Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha)13 160 000
52.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha)197 922 000
53.Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha)18 634 000
54.Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestointeihin (kiinteä määräraha)3 764 000
55.Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen (siirtomääräraha 3 v)2 500 000
56.Kulttuuriviennin edistäminen (siirtomääräraha 3 v)100 000
70.Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v)1 500 000
72.Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v)739 000
75.Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)4 500 000
95.Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha)17 000
90.Liikuntatoimi130 330 000
50.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha)128 521 000
52.Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille (kiinteä määräraha)1 809 000
91.Nuorisotyö59 290 000
50.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha)46 267 000
51.Nuorten työpajatoiminta ja ehkäisevä huumetyö (siirtomääräraha 2 v)13 023 000
 
Pääluokka 30
30.MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA2 825 811 000
01.Hallinto102 599 000
01.Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)26 791 000
02.Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)15 849 000
03.Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)21 311 000
04.Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)852 000
21.Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)669 000
22.Yhteistutkimukset (siirtomääräraha 3 v)3 313 000
29.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)25 100 000
40.Bioenergiatuotannon avustukset (siirtomääräraha 3 v)5 000 000
66.Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)3 714 000
10.Maaseudun kehittäminen144 343 000
50.Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v)9 668 000
54.Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla (arviomääräraha)8 832 000
55.Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha)4 820 000
61.EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)57 300 000
62.Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha)60 700 000
63.Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)3 023 000
20.Maatalous2 188 627 000
01.Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)34 643 000
40.Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v)558 265 000
41.EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha)558 520 000
42.Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v)3 400 000
43.Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v)362 238 000
44.Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v)422 673 000
45.Luopumistuet ja -korvaukset ja pellonmetsitystuki (siirtomääräraha 2 v)146 100 000
46.Markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)4 661 000
47.Elintarvikeketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)1 713 000
48.Puutarhatalouden ja sokerintuotannon erityistoimenpiteet (siirtomääräraha 3 v)5 874 000
49.Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)59 600 000
61.Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 2 v)30 940 000
30.Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu50 075 000
01.Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)38 077 000
20.Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha)5 430 000
41.Eräät korvaukset (arviomääräraha)6 568 000
40.Kala-, riista- ja porotalous63 410 000
01.Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)16 212 000
20.Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 2 v)2 300 000
41.Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (arviomääräraha)4 400 000
42.Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)2 800 000
43.Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)1 695 000
50.Metsästyksen ja riistanhoidon edistäminen (siirtomääräraha 2 v)8 582 000
51.Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)6 138 000
52.Tenojoen kalastuslupamaksut ja viehekalastusmaksut (arviomääräraha)3 210 000
62.Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v)17 316 000
77.Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v)757 000
50.Vesitalous29 693 000
20.Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v)11 524 000
30.Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki (arviomääräraha)450 000
31.Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v)16 458 000
43.Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha)420 000
48.Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v)841 000
60.Metsätalous175 130 000
01.Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)43 091 000
41.Metsäpuiden siemenhuolto (siirtomääräraha 2 v)699 000
42.Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (siirtomääräraha 2 v)49 029 000
43.Eräät korvaukset (arviomääräraha)50 000
44.Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)70 780 000
45.Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v)10 325 000
50.Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v)1 106 000
83.Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v)50 000
63.Metsähallitus6 083 000
50.Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)6 083 000
70.Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri65 851 000
01.Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)55 671 000
02.Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3 680 000
40.Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha)6 500 000
 
Pääluokka 31
31.LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA2 195 042 000
01.Hallinto ja toimialan yhteiset menot367 668 000
01.Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)19 805 000
21.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)338 000
29.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)346 583 000
40.Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)942 000
10.Liikenneverkko1 527 782 000
01.Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)91 589 000
20.Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v)888 143 000
41.Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v)1 000 000
50.Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v)23 000 000
76.Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha)28 950 000
78.Eräät väylähankkeet (arviomääräraha)428 600 000
79.Jälkirahoitus- ja elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v)66 500 000
20.Liikenteen turvallisuus ja valvonta33 480 000
01.Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)33 480 000
30.Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut203 456 000
42.Valtionavustus koulutuksesta (kiinteä määräraha)841 000
43.Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha)95 673 000
50.Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha)800 000
51.Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v)4 200 000
63.Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)62 675 000
64.Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)7 867 000
65.Junien kaukoliikenteen osto (arviomääräraha)31 400 000
40.Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen21 845 000
01.Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)7 495 000
42.Sanomalehdistön tuki (kiinteä määräraha)500 000
44.Valtionavustus suomalaisten televisio- ja radio-ohjelmien lähettämiseen ulkomaille (kiinteä määräraha)1 350 000
50.Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v)12 500 000
50.Tutkimus40 811 000
01.Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)40 811 000
60.Liiketoiminta
88.Luotsausliikelaitos
 
Pääluokka 32
32.TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA4 222 491 000
01.Hallinto340 784 000
01.Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)51 461 000
02.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)206 128 000
20.Siviilipalvelus (arviomääräraha)6 369 000
21.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)2 140 000
29.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)64 356 000
60.Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha)20 000
66.Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)10 300 000
95.Maanomistajien osuus vanhoista kaivospiirimaksuista (arviomääräraha)10 000
20.Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen787 279 000
01.Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)40 542 000
02.Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)85 672 000
03.Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)12 037 000
05.Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)5 692 000
06.Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)46 347 000
07.Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)9 279 000
40.Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)410 350 000
41.Valtionavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v)40 217 000
42.Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)3 600 000
43.Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha)23 100 000
45.Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu (siirtomääräraha 3 v)10 000 000
50.Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v)1 000 000
83.Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)99 443 000
30.Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka2 409 076 000
01.Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)162 940 000
42.Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha)51 146 000
44.Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v)5 000 000
45.Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)42 000 000
48.Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha)8 600 000
50.Palkkaturva (arviomääräraha)29 500 000
51.Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha)560 750 000
64.Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha)19 140 000
80.Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha)1 500 000 000
89.Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v)30 000 000
40.Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä23 662 000
01.Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 945 000
02.Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)5 270 000
03.Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)4 612 000
04.Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 001 000
31.Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v)4 511 000
50.Valtionavustus kuluttajajärjestöille (kiinteä määräraha)673 000
51.Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha)1 630 000
95.Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha)20 000
50.Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka594 239 000
43.Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v)30 156 000
63.Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v)59 500 000
64.EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha)504 583 000
60.Energiapolitiikka67 451 000
01.Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)901 000
20.Energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen sekä energiatiedotus (siirtomääräraha 3 v)3 400 000
28.Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)500 000
40.Energiatuki (arviomääräraha)52 600 000
43.Kioton mekanismit (arviomääräraha)10 000 000
50.Energiataloudelliset avustukset yhdistyksille (siirtomääräraha 3 v)50 000
 
Pääluokka 33
33.SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA11 328 232 000
01.Hallinto64 134 000
01.Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)36 933 000
02.Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 121 000
03.Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 133 000
04.Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)273 000
05.Valtion koulukotien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)464 000
29.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)17 000 000
66.Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v)3 210 000
02.Valvonta39 430 000
03.Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)13 722 000
05.Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)13 000 000
06.Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (siirtomääräraha 2 v)4 008 000
20.Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)8 700 000
03.Tutkimus- ja kehittämistoiminta107 667 000
04.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)63 559 000
50.Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v)37 268 000
63.Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v)6 840 000
10.Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut2 278 800 000
28.Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston toimintakulut (arviomääräraha)124 900 000
50.Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen lapseksiottamiseen (arviomääräraha)11 400 000
51.Lapsilisät (arviomääräraha)1 423 000 000
52.Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha)1 500 000
53.Sotilasavustus (arviomääräraha)21 800 000
54.Asumistuki (arviomääräraha)528 100 000
55.Elatustuki (arviomääräraha)162 700 000
60.Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut (arviomääräraha)5 400 000
20.Työttömyysturva2 063 000 000
31.Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha)16 500 000
50.Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha)704 600 000
51.Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha)134 000 000
52.Työmarkkinatuki (arviomääräraha)937 000 000
53.Valtionosuus työttömien koulutusetuuksista (arviomääräraha)205 700 000
55.Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha)21 200 000
56.Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha)44 000 000
30.Sairausvakuutus1 298 350 000
60.Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)1 298 350 000
40.Eläkkeet4 045 950 000
50.Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha)51 000 000
51.Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)507 000 000
52.Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)117 000 000
53.Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha)600 000
54.Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha)15 750 000
57.Maahanmuuttajan erityistuki (arviomääräraha)24 700 000
60.Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)3 329 900 000
50.Veteraanien tukeminen365 603 000
30.Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha)2 000 000
50.Rintamalisät (arviomääräraha)56 500 000
51.Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha)201 100 000
52.Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)65 207 000
53.Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)3 100 000
54.Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v)100 000
55.Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)3 500 000
56.Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)34 088 000
57.Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)8 000
60.Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto504 140 000
31.Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin ja eräisiin muihin menoihin (siirtomääräraha 3 v)27 000 000
32.Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha)40 000 000
33.Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha)104 170 000
34.Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha)9 570 000
35.Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha)313 000 000
36.Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha)600 000
37.Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon korjaushankkeisiin
63.Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha)3 500 000
64.Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)6 300 000
70.Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen53 118 000
01.Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)21 418 000
20.Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)22 540 000
21.Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v)1 000 000
22.Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v)1 360 000
50.Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)4 100 000
51.Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)2 700 000
80.Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta214 840 000
40.Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha)195 800 000
41.Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)2 600 000
42.Valtion korvaus poronhoitajien sijaisapukokeilun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)300 000
50.Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha)16 140 000
90.Raha-automaattiyhdistyksen avustukset293 200 000
50.Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha)293 200 000
 
Pääluokka 35
35.YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA328 098 000
01.Ympäristöhallinnon toimintamenot76 766 000
01.Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)36 004 000
04.Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)32 357 000
21.Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)405 000
29.Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)6 000 000
65.Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v)2 000 000
10.Ympäristön- ja luonnonsuojelu95 241 000
20.Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha)4 200 000
21.Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v)2 770 000
52.Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)26 091 000
60.Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v)3 300 000
61.Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v)1 000 000
63.Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v)36 500 000
64.EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin (siirtomääräraha 3 v)2 000 000
65.Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v)1 300 000
66.Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)1 580 000
70.Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v)4 000 000
77.Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v)12 500 000
20.Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen156 091 000
01.Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 741 000
37.Avustukset kuntien kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen (siirtomääräraha 3 v)500 000
55.Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v)49 500 000
56.Suhdanneluonteiset avustukset asunto-osake- ja vuokrataloyhtiöiden korjauksiin (arviomääräraha)99 000 000
60.Siirto valtion asuntorahastoon
64.Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v)2 350 000
 
Pääluokka 36
36.VALTIONVELAN KOROT2 076 000 000
01.Valtionvelan korko2 039 000 000
90.Valtionvelan korko (arviomääräraha)2 039 000 000
09.Muut menot valtionvelasta37 000 000
20.Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha)37 000 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

50 185 219 000