Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2010 neljänneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2010

Vuoden 2010 IV lisätalousarvioPDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11euroa
11.VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT-374 756 000
01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot-812 000 000
01.Ansio- ja pääomatuloverot, vähennystä-500 000 000
02.Yhteisövero, vähennystä-172 000 000
03.Korkotulojen lähdevero, vähennystä-115 000 000
04.Perintö- ja lahjavero, vähennystä-25 000 000
04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut127 000 000
01.Arvonlisävero, lisäystä127 000 000
08.Valmisteverot82 000 000
01.Tupakkavero, lisäystä15 000 000
04.Alkoholijuomavero, lisäystä22 000 000
07.Energiaverot, lisäystä45 000 000
10.Muut verot228 000 000
03.Autovero, lisäystä108 000 000
05.Varainsiirtovero, lisäystä120 000 000
19.Muut veronluonteiset tulot244 000
04.Eräät viestinnän maksut, lisäystä244 000
 
Osasto 12
12.SEKALAISET TULOT361 862 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala5 792 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä5 792 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala-3 608 000
98.EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan, vähennystä-3 608 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala7 600 000
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä7 600 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala2 325 000
92.Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot, vähennystä-5 000 000
99.Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä7 325 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala11 200 000
10.Liikenneviraston tulot, lisäystä11 200 000
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala34 400 000
31.Palkkaturvamaksujen palautukset, lisäystä14 500 000
99.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä19 900 000
39.Muut sekalaiset tulot304 153 000
01.Sakkorahat, lisäystä12 000 000
04.Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset, lisäystä292 153 000
 
Osasto 13
13.KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET-12 500 000
01.Korkotulot-12 500 000
05.Korot muista lainoista, lisäystä5 500 000
07.Korot talletuksista, vähennystä-18 000 000
 
Osasto 15
15.LAINAT-711 359 000
03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta-711 359 000
01.Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä-711 359 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

-736 753 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 22euroa
22.TASAVALLAN PRESIDENTTI200 000
02.Tasavallan presidentin kanslia200 000
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä200 000
 
Pääluokka 24
24.ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA-4 208 000
10.Kriisinhallinta-2 000 000
20.Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha), vähennystä-2 000 000
21.Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha)
30.Kansainvälinen kehitysyhteistyö5 792 000
66.Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä5 792 000
90.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot-8 000 000
66.Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-8 000 000
 
Pääluokka 25
25.OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA6 715 000
01.Ministeriö ja hallinto5 485 000
01.Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä300 000
03.Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä150 000
29.Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä3 000 000
50.Avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä35 000
51.Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä2 000 000
10.Tuomioistuimet ja oikeusapu1 310 000
03.Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 060 000
04.Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä250 000
20.Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta-80 000
01.Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-80 000
40.Rangaistusten täytäntöönpano
01.Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
 
Pääluokka 26
26.SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA105 540 000
01.Hallinto
22.EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan (siirtomääräraha 3 v)
10.Poliisitoimi5 500 000
01.Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 000 000
20.Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha), lisäystä1 500 000
20.Rajavartiolaitos3 000 000
70.Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 000 000
30.Pelastustoimi ja hätäkeskukset90 000 000
30.Suomen Erillisverkot Oy:n tai sen tytäryhtiön pääomittamiseen (siirtomääräraha 2 v)90 000 000
40.Maahanmuutto7 040 000
30.Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha), lisäystä7 040 000
 
Pääluokka 27
27.PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA162 690 000
01.Puolustuspolitiikka ja hallinto165 010 000
23.Julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)165 010 000
10.Sotilaallinen maanpuolustus-2 320 000
01.Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-80 000
18.Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-2 240 000
 
Pääluokka 28
28.VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA-5 495 000
01.Hallinto665 000
01.Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 500 000
21.Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-835 000
10.Verotus ja tullitoimi13 900 000
01.Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-1 500 000
63.Takaisin maksetut verot (arviomääräraha), lisäystä15 400 000
20.Palvelut valtioyhteisölle12 000
06.Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä12 000
30.Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto180 000
01.Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä180 000
40.Valtion alue- ja paikallishallinto868 000
01.Valtion aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä643 000
02.Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä225 000
50.Eläkkeet ja korvaukset15 600 000
15.Eläkkeet (arviomääräraha), lisäystä14 500 000
50.Vahingonkorvaukset (arviomääräraha), lisäystä1 100 000
70.Valtionhallinnon kehittäminen-730 000
01.Valtion IT-strategian toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 670 000
20.Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-2 400 000
80.Ahvenanmaan maakunnan tukeminen-4 414 000
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä-1 214 000
40.Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä-3 200 000
90.Kuntien tukeminen4 165 000
30.Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä4 165 000
91.Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen-2 741 000
41.Energiaverotuki (arviomääräraha), vähennystä-2 741 000
92.EU ja kansainväliset järjestöt-145 000 000
69.Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha), vähennystä-145 000 000
99.Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot112 000 000
96.Ennakoimattomat menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä112 000 000
 
Pääluokka 29
29.OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA165 060 000
10.Yleissivistävä koulutus56 000
01.Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä56 000
40.Korkeakouluopetus ja tutkimus157 233 000
20.Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 500 000
66.Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha), lisäystä628 000
87.Valtion rahoitus Aalto-yliopiston pääomaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä154 105 000
70.Opintotuki4 400 000
59.Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha), lisäystä4 400 000
80.Taide ja kulttuuri3 371 000
01.Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä91 000
03.Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä180 000
04.Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
40.Korvaus Suomenlinnan Liikenne Oy:lle (arviomääräraha)
75.Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 100 000
 
Pääluokka 30
30.MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA14 643 000
01.Hallinto3 069 000
40.Bioenergiatuotannon avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 069 000
20.Maatalous2 074 000
43.Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v)
44.Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v)
46.Markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 074 000
40.Kala-, riista- ja porotalous1 500 000
42.Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 500 000
62.Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
60.Metsätalous8 000 000
41.Metsäpuiden siemenhuolto (siirtomääräraha 2 v)
44.Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha), lisäystä8 000 000
 
Pääluokka 31
31.LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA16 850 000
01.Hallinto ja toimialan yhteiset menot
01.Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
10.Liikenneverkko16 850 000
20.Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä11 200 000
35.Valtionavustus länsimetron rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v)
76.Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha), lisäystä1 450 000
78.Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 500 000
79.Jälkirahoitus- ja elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 700 000
30.Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
43.Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha)
40.Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
50.Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v)
60.Liiketoiminta
40.Avustus Finavia Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v)
 
Pääluokka 32
32.TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA-1 001 278 000
01.Hallinto13 772 000
02.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 272 000
29.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä12 500 000
20.Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen
40.Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha), vähennystä-3 000 000
41.Valtionavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 000 000
43.Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha)
30.Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka-967 900 000
41.Finnvera Oyj:n toimintatuki (siirtomääräraha 2 v)200 000
45.Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)
48.Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha), lisäystä12 400 000
50.Palkkaturva (arviomääräraha), lisäystä14 500 000
80.Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha), vähennystä-1 000 000 000
88.Pääomalaina Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)5 000 000
40.Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä1 000 000
31.Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 000 000
50.Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka-48 150 000
63.Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 850 000
64.EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha), vähennystä-50 000 000
 
Pääluokka 33
33.SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA-146 570 000
01.Hallinto800 000
01.Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
03.Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä700 000
66.Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v), lisäystä100 000
02.Valvonta68 000
05.Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä68 000
03.Tutkimus- ja kehittämistoiminta1 070 000
04.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 070 000
10.Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut2 000 000
51.Lapsilisät (arviomääräraha), lisäystä2 000 000
20.Työttömyysturva-129 700 000
50.Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha), vähennystä-60 000 000
51.Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha), vähennystä-17 000 000
52.Työmarkkinatuki (arviomääräraha), vähennystä-52 700 000
30.Sairausvakuutus-39 000 000
60.Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-39 000 000
40.Eläkkeet-13 550 000
52.Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-14 000 000
53.Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha), lisäystä450 000
60.Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto31 600 000
31.Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin ja eräisiin muihin menoihin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä600 000
32.Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha)
35.Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä31 000 000
70.Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen142 000
01.Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä142 000
 
Pääluokka 35
35.YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA5 100 000
01.Ympäristöhallinnon toimintamenot4 600 000
21.Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 400 000
29.Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä2 200 000
10.Ympäristön- ja luonnonsuojelu500 000
52.Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä500 000
 
Pääluokka 36
36.VALTIONVELAN KOROT-56 000 000
01.Valtionvelan korko-56 000 000
90.Valtionvelan korko (arviomääräraha), vähennystä-56 000 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

-736 753 000