Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
        Poliisitoimi
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2010

Tasapaino ja valtionvelka

Varsinaisten tulojen 25 milj. euron vähennykset ja määrärahojen 737 milj. euron vähennykset huomioon ottaen vuoden 2010 neljäs lisätalousarvioesitys vähentää nettolainanoton tarvetta 711 milj. eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2010 ehdotetaan 11,3 mrd. euroa. Valtionvelan määräksi vuoden 2010 lopussa arvioidaan n. 75 mrd. euroa, mikä on 42½ % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa
  2009
Tilinpäätös
2010
Hyväksytty
talousarvio (TA+LTA:t)
2010
Hallituksen
esitys
2010
Yhteensä
         
Määrärahat yhteensä
(pl. valtionvelan vähentäminen)
46 897 52 482 -737 51 745
— Valtionvelan korot (pääluokka 36) 1 872 1 976 -56 1 920
         
Tuloarviot yhteensä
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
37 534 40 499 -25 40 473
— Verotulot 31 534 32 726 -375 32 351
— Muut tulot 6 000 6 418 349 6 767
— Kumulatiivisen ylijäämän käyttö - 1 355 - 1 355
Nettolainanotto ja velanhallinta
(mom. 15.03.01)
10 264 11 983 -711 11 272
— Nettolainanotto 10 426 12 033 -711 11 172
— Siirto valtionvarastosta valtion ydinjätehuoltorahastoon -180 - - -
— Velanhallinta 18 -50 - 100