Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2010 neljänneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Tuloarviot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys
        Toimenpiteet työllisyyden parantamiseksi
        Sotilaallinen kriisinhallinta
        Tuomioistuimet
        Poliisitoimi
        Suomen Erillisverkot Oy
        Pakolaisista kunnille maksettavat korvaukset
        Rajavartiolaitos
        Korkeasti koulutettujen työllistäminen
        Suomen Akatemia
        Aalto-yliopisto
        Kiinteisövarallisuuden hoito
        Petoeläinten aiheuttamat vahingot
        Puuntuotannon kestävyyden turvaaminen
        Liikenneverkko
        Äkillinen rakennemuutos ja työllisyyden edistäminen
        Maailman designpääkaupunki 2012
        Bisnesenkelitoiminta
        Suomen Vientiluotto Oy
        Talous- ja velkaneuvonta
        Työmarkkinatuen tulorajojen muutos
        Selkämeren kansallispuisto
        Eräiden menoarvioiden tarkentuminen
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2010

Tasapaino ja valtionvelka

Varsinaisten tulojen 25 milj. euron vähennykset ja määrärahojen 737 milj. euron vähennykset huomioon ottaen vuoden 2010 neljäs lisätalousarvioesitys vähentää nettolainanoton tarvetta 711 milj. eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2010 ehdotetaan 11,3 mrd. euroa. Valtionvelan määräksi vuoden 2010 lopussa arvioidaan n. 75 mrd. euroa, mikä on 42½ % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa
 2009
Tilinpäätös
2010
Hyväksytty
talousarvio (TA+LTA:t)
2010
Hallituksen
esitys
2010
Yhteensä
     
Määrärahat yhteensä
(pl. valtionvelan vähentäminen)
46 89752 482-73751 745
— Valtionvelan korot (pääluokka 36)1 8721 976-561 920
     
Tuloarviot yhteensä
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
37 53440 499-2540 473
— Verotulot31 53432 726-37532 351
— Muut tulot6 0006 4183496 767
— Kumulatiivisen ylijäämän käyttö-1 355-1 355
Nettolainanotto ja velanhallinta
(mom. 15.03.01)
10 26411 983-71111 272
— Nettolainanotto10 42612 033-71111 172
— Siirto valtionvarastosta valtion ydinjätehuoltorahastoon-180---
— Velanhallinta18-50-100