Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
        Poliisitoimi
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2010

Liikenneverkko

Perusväylänpidon määrärahoja ehdotetaan lisättäväksi 11,2 milj. eurolla EU:n TEN-avustusten tuloutusmäärää vastaavasti. Kokkola-Ylivieska 2. raiteen rakennustöiden edistämiseen ehdotetaan 2,7 milj. euron määrärahalisäystä. Haminan meriväylä -hankkeen sopimusvaltuus ehdotetaan kustannusten nousun johdosta muutettavaksi 19,8 milj. euroksi ja määrärahaa lisättäväksi 1,5 milj. eurolla. Liikenneväylien maahankintoihin ehdotetaan lisättäväksi 1,45 milj. euroa. Liikennevirastolle ehdotetaan valtuutta tehdä enintään 125 milj. euron määräinen sopimus viideksi vuodeksi viiden jäänmurtajan jäänmurtopalveluista.