Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2010 neljänneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Tuloarviot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys
        Toimenpiteet työllisyyden parantamiseksi
        Sotilaallinen kriisinhallinta
        Tuomioistuimet
        Poliisitoimi
        Suomen Erillisverkot Oy
        Pakolaisista kunnille maksettavat korvaukset
        Rajavartiolaitos
        Korkeasti koulutettujen työllistäminen
        Suomen Akatemia
        Aalto-yliopisto
        Kiinteisövarallisuuden hoito
        Petoeläinten aiheuttamat vahingot
        Puuntuotannon kestävyyden turvaaminen
        Liikenneverkko
        Äkillinen rakennemuutos ja työllisyyden edistäminen
        Maailman designpääkaupunki 2012
        Bisnesenkelitoiminta
        Suomen Vientiluotto Oy
        Talous- ja velkaneuvonta
        Työmarkkinatuen tulorajojen muutos
        Selkämeren kansallispuisto
        Eräiden menoarvioiden tarkentuminen
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2010

Liikenneverkko

Perusväylänpidon määrärahoja ehdotetaan lisättäväksi 11,2 milj. eurolla EU:n TEN-avustusten tuloutusmäärää vastaavasti. Kokkola-Ylivieska 2. raiteen rakennustöiden edistämiseen ehdotetaan 2,7 milj. euron määrärahalisäystä. Haminan meriväylä -hankkeen sopimusvaltuus ehdotetaan kustannusten nousun johdosta muutettavaksi 19,8 milj. euroksi ja määrärahaa lisättäväksi 1,5 milj. eurolla. Liikenneväylien maahankintoihin ehdotetaan lisättäväksi 1,45 milj. euroa. Liikennevirastolle ehdotetaan valtuutta tehdä enintään 125 milj. euron määräinen sopimus viideksi vuodeksi viiden jäänmurtajan jäänmurtopalveluista.