Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
        Poliisitoimi
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2010

Pakolaisista kunnille maksettavat korvaukset

Sisäasiainministeriölle ehdotetaan 7 milj. euron lisämäärärahaa kunnille maksettaviin laskennallisiin ja muihin korvauksiin. Määrärahan lisätarve johtuu kuntiin muuttaneiden oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden arvioitua suuremmasta määrästä, paluumuuttajien lisääntyneestä omaehtoisesta muutosta sekä vuoden 2009 kustannusten siirtymisestä osittain vuodelle 2010.