Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
        Poliisitoimi
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2010

Vaalikauden kehys

Vuoden 2010 kehystasoa korotetaan hinta- ja rakennemuutoksia sekä teknistä korjausta vastaavasti yhteensä 321,6 milj. eurolla jäljempänä olevan taulukon mukaisesti. Tarkistusten jälkeen vuoden 2010 menokehys on 37 232 milj. euroa.

Lisätalousarvioesityksessä kehykseen luettavia menoja ehdotetaan lisättäväksi nettomääräisesti 150 milj. eurolla. Suurin osa lisäyksistä johtuu peruutettavien määrärahojen uudelleenbudjetoinneista, jotka on otettu huomioon kehystasossa rakennemuutoksina. Toisaalta muun muassa EU:n jäsenmaksu on tarkentunut alaspäin. Vuoden 2010 kehysmenojen tasoksi yhteensä ehdotetaan siten 36 970 milj. euroa, jolloin jakamattomaksi varaukseksi jää 262 milj. euroa.

Kehyksen hinta- ja rakennemuutokset, milj. euroa
Momentti Asia 2010
     
24.30.66 Kehitysyhteistyömomentille lisätään 5,792 milj. euroa yhteistoimintahankkeen menoja, jota vastaavat tulot ovat momentilla 12.24.99. 5,8
27.01.23 Hallinnon verkkoturvallisuutta edistävän hankkeen vuoden 2009 määrärahan osittainen peruuttaminen ja 165,01 milj. euron uudelleenbudjetointi vuodelle 2010. 165,0
27.10.18 Tekninen korjaus LTA III 2010 kehyskorjaukseen: puolustusmateriaalihankintojen maksatusvaikutukset myöhentyvät 34,076 milj. euron osalta seuraavalle vaalikaudelle. 34,1
28.99.96 Puolustustarvikkeiden taannehtivien tuontitullien maksamisen vuoden 2009 määrärahasta peruutetaan 112 milj. euroa ja se uudelleenbudjetoidaan vuodelle 2010. 112,0
30.01.40 Bioenergiatuotannon avustuksien maksatusten viivästymisen vuoksi vuoden 2008 määrärahasta peruutetaan 3,069 milj. euroa ja se uudelleenbudjetoidaan vuodelle 2010. 3,1
30.20.46 Markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen kansallisen rahoitusosuuden vuoden 2009 määrärahasta peruutetaan 0,943 milj. euroa ja se uudelleenbudjetoidaan vuodelle 2010. 0,9
28.40.01, 32.01.02, 33.02.05 33.70.01 Aluehallintovirastojen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston palkkausjärjestelmät, 0,695 milj. euroa. 0,7
Yhteensä 321,6