Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2010 neljänneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Tuloarviot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys
        Toimenpiteet työllisyyden parantamiseksi
        Sotilaallinen kriisinhallinta
        Tuomioistuimet
        Poliisitoimi
        Suomen Erillisverkot Oy
        Pakolaisista kunnille maksettavat korvaukset
        Rajavartiolaitos
        Korkeasti koulutettujen työllistäminen
        Suomen Akatemia
        Aalto-yliopisto
        Kiinteisövarallisuuden hoito
        Petoeläinten aiheuttamat vahingot
        Puuntuotannon kestävyyden turvaaminen
        Liikenneverkko
        Äkillinen rakennemuutos ja työllisyyden edistäminen
        Maailman designpääkaupunki 2012
        Bisnesenkelitoiminta
        Suomen Vientiluotto Oy
        Talous- ja velkaneuvonta
        Työmarkkinatuen tulorajojen muutos
        Selkämeren kansallispuisto
        Eräiden menoarvioiden tarkentuminen
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2010

Vaalikauden kehys

Vuoden 2010 kehystasoa korotetaan hinta- ja rakennemuutoksia sekä teknistä korjausta vastaavasti yhteensä 321,6 milj. eurolla jäljempänä olevan taulukon mukaisesti. Tarkistusten jälkeen vuoden 2010 menokehys on 37 232 milj. euroa.

Lisätalousarvioesityksessä kehykseen luettavia menoja ehdotetaan lisättäväksi nettomääräisesti 150 milj. eurolla. Suurin osa lisäyksistä johtuu peruutettavien määrärahojen uudelleenbudjetoinneista, jotka on otettu huomioon kehystasossa rakennemuutoksina. Toisaalta muun muassa EU:n jäsenmaksu on tarkentunut alaspäin. Vuoden 2010 kehysmenojen tasoksi yhteensä ehdotetaan siten 36 970 milj. euroa, jolloin jakamattomaksi varaukseksi jää 262 milj. euroa.

Kehyksen hinta- ja rakennemuutokset, milj. euroa
MomenttiAsia2010
   
24.30.66Kehitysyhteistyömomentille lisätään 5,792 milj. euroa yhteistoimintahankkeen menoja, jota vastaavat tulot ovat momentilla 12.24.99.5,8
27.01.23Hallinnon verkkoturvallisuutta edistävän hankkeen vuoden 2009 määrärahan osittainen peruuttaminen ja 165,01 milj. euron uudelleenbudjetointi vuodelle 2010.165,0
27.10.18Tekninen korjaus LTA III 2010 kehyskorjaukseen: puolustusmateriaalihankintojen maksatusvaikutukset myöhentyvät 34,076 milj. euron osalta seuraavalle vaalikaudelle.34,1
28.99.96Puolustustarvikkeiden taannehtivien tuontitullien maksamisen vuoden 2009 määrärahasta peruutetaan 112 milj. euroa ja se uudelleenbudjetoidaan vuodelle 2010.112,0
30.01.40Bioenergiatuotannon avustuksien maksatusten viivästymisen vuoksi vuoden 2008 määrärahasta peruutetaan 3,069 milj. euroa ja se uudelleenbudjetoidaan vuodelle 2010.3,1
30.20.46Markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen kansallisen rahoitusosuuden vuoden 2009 määrärahasta peruutetaan 0,943 milj. euroa ja se uudelleenbudjetoidaan vuodelle 2010.0,9
28.40.01, 32.01.02, 33.02.05 33.70.01Aluehallintovirastojen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston palkkausjärjestelmät, 0,695 milj. euroa.0,7
Yhteensä321,6