Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2010 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Yleiset määräykset
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2010

Vuoden 2010 III lisätalousarvioPDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11euroa
11.VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT712 950 000
01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot712 000 000
02.Yhteisövero, lisäystä712 000 000
19.Muut veronluonteiset tulot950 000
04.Eräät viestinnän maksut, lisäystä950 000
 
Osasto 12
12.SEKALAISET TULOT20 377 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala300 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä300 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala10 000 000
10.Tuomioistuintulot, lisäystä10 000 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala691 000
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä691 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala10 100 000
99.Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä10 100 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala3 786 000
10.Liikenneviraston tulot, lisäystä3 775 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä11 000
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala-4 500 000
99.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot, vähennystä-4 500 000
 
Osasto 13
13.KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET110 000 000
04.Osuus valtion rahalaitosten voitosta110 000 000
01.Osuus Suomen Pankin voitosta, lisäystä110 000 000
 
Osasto 15
15.LAINAT-515 704 000
02.Ylijäämän käyttö1 355 000 000
01.Ylijäämän käyttö1 355 000 000
03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta-1 870 704 000
01.Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä-1 870 704 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

327 623 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 22euroa
22.TASAVALLAN PRESIDENTTI100 000
02.Tasavallan presidentin kanslia100 000
02.Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha), lisäystä100 000
 
Pääluokka 23
23.VALTIONEUVOSTON KANSLIA228 000
01.Hallinto127 000
01.Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä127 000
30.Oikeuskanslerinvirasto101 000
01.Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä101 000
 
Pääluokka 24
24.ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA803 000
01.Ulkoasiainhallinto502 000
01.Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä502 000
10.Kriisinhallinta1 000
20.Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)
21.Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha), lisäystä1 000
30.Kansainvälinen kehitysyhteistyö300 000
66.Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä300 000
 
Pääluokka 25
25.OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA12 790 000
01.Ministeriö ja hallinto1 758 000
01.Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä125 000
03.Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä158 000
04.Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä15 000
20.Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä1 460 000
10.Tuomioistuimet ja oikeusapu8 978 000
01.Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä89 000
02.Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä108 000
03.Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 740 000
04.Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä228 000
05.Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä313 000
50.Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä5 500 000
20.Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta597 000
01.Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä597 000
30.Syyttäjät394 000
01.Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä394 000
40.Rangaistusten täytäntöönpano1 063 000
01.Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 063 000
 
Pääluokka 26
26.SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA42 073 000
01.Hallinto460 000
01.Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä348 000
03.Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä112 000
10.Poliisitoimi4 329 000
01.Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 329 000
20.Rajavartiolaitos3 104 000
01.Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 104 000
30.Pelastustoimi ja hätäkeskukset370 000
01.Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä52 000
02.Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä318 000
40.Maahanmuutto33 810 000
01.Maahanmuuttoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 672 000
20.Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha), lisäystä129 000
30.Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha)
63.Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä31 009 000
 
Pääluokka 27
27.PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA-113 156 000
01.Puolustuspolitiikka ja hallinto76 000
01.Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä76 000
10.Sotilaallinen maanpuolustus-113 096 000
01.Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä8 238 000
18.Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-121 334 000
30.Sotilaallinen kriisinhallinta-136 000
20.Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-136 000
 
Pääluokka 28
28.VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA355 993 000
01.Hallinto325 969 000
01.Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 969 000
81.Laina Latvian valtiolle (arviomääräraha)324 000 000
10.Verotus ja tullitoimi1 435 000
01.Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä487 000
02.Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä948 000
63.Takaisin maksetut verot (arviomääräraha)
20.Palvelut valtioyhteisölle218 000
01.Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä192 000
02.Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä20 000
03.Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä6 000
88.Senaatti-kiinteistöt
30.Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto278 000
01.Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä241 000
02.Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä28 000
03.Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä9 000
40.Valtion alue- ja paikallishallinto2 177 000
01.Valtion aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 900 000
02.Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä277 000
70.Valtionhallinnon kehittäminen-2 561 000
01.Valtion IT-strategian toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-61 000
20.Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-2 500 000
80.Ahvenanmaan maakunnan tukeminen-13 996 000
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä7 804 000
31.Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä-21 800 000
90.Kuntien tukeminen42 473 000
20.Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v)
30.Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä42 473 000
 
Pääluokka 29
29.OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA35 726 000
01.Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot1 277 000
01.Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä152 000
02.Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä535 000
03.Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä48 000
40.Korvaus lisäeläketurvan järjestämisestä (kiinteä määräraha)512 000
51.Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha), lisäystä30 000
10.Yleissivistävä koulutus322 000
01.Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä322 000
20.Ammatillinen koulutus7 729 000
01.Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä29 000
30.Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä7 700 000
30.Aikuiskoulutus12 000
20.Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä12 000
40.Korkeakouluopetus ja tutkimus25 130 000
01.Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä87 000
02.Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä76 000
03.Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä27 000
04.Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä6 000
20.Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)
50.Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä24 576 000
51.Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä251 000
52.Erityinen valtionrahoitus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha), lisäystä107 000
70.Opintotuki4 000
01.Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 000
80.Taide ja kulttuuri1 252 000
01.Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä30 000
02.Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä56 000
03.Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä297 000
04.Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä105 000
05.Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä17 000
06.Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä17 000
07.Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 000
08.Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 000
75.Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä721 000
 
Pääluokka 30
30.MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA4 108 000
01.Hallinto-631 000
01.Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä122 000
02.Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä58 000
03.Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä64 000
04.Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 000
22.Yhteistutkimukset (siirtomääräraha 3 v)
29.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), vähennystä-880 000
20.Maatalous742 000
01.Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä742 000
40.Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v)
43.Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v)
44.Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v)
30.Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu1 103 000
01.Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä223 000
41.Eräät korvaukset (arviomääräraha), lisäystä880 000
40.Kala-, riista- ja porotalous2 077 000
01.Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä77 000
41.Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (arviomääräraha), lisäystä2 000 000
60.Metsätalous474 000
01.Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä264 000
42.Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (siirtomääräraha 2 v), lisäystä210 000
63.Metsähallitus21 000
50.Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä21 000
70.Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri322 000
01.Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä299 000
02.Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä23 000
 
Pääluokka 31
31.LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA38 791 000
01.Hallinto ja toimialan yhteiset menot4 898 000
01.Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä77 000
29.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä4 821 000
10.Liikenneverkko33 697 000
01.Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä279 000
20.Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä6 609 000
34.Valtionavustus länsimetron suunnitteluun (siirtomääräraha 2 v)2 804 000
76.Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha), lisäystä10 205 000
78.Eräät väylähankkeet (arviomääräraha), lisäystä13 800 000
20.Liikenteen turvallisuus ja valvonta59 000
01.Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä59 000
30.Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut-10 000
63.Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-10 000
50.Tutkimus147 000
01.Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä147 000
 
Pääluokka 32
32.TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA25 923 000
01.Hallinto3 692 000
01.Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä521 000
02.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 136 000
29.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), vähennystä-965 000
20.Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen-3 607 000
01.Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä175 000
02.Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä264 000
03.Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä48 000
05.Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä273 000
06.Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä119 000
07.Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä14 000
40.Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha), vähennystä-4 500 000
30.Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka23 753 000
01.Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 253 000
45.Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), lisäystä3 170 000
51.Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha), lisäystä4 330 000
88.Pääomalaina Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)15 000 000
40.Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä81 000
01.Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä34 000
02.Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä30 000
04.Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä17 000
50.Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka1 455 000
63.Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 455 000
60.Energiapolitiikka549 000
01.Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä549 000
 
Pääluokka 33
33.SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA17 327 000
01.Hallinto4 214 000
01.Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä333 000
02.Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä10 000
03.Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä371 000
27.Korvaus Kansaneläkelaitokselle sähköisen arkiston rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v)3 500 000
02.Valvonta1 668 000
03.Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä69 000
05.Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 587 000
06.Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (siirtomääräraha 2 v), lisäystä12 000
03.Tutkimus- ja kehittämistoiminta348 000
04.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä348 000
10.Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut7 936 000
26.Valtion korvaus Kansaneläkelaitokselle vammaisten tulkkauspalvelujen siirron valmistelukustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)1 236 000
28.Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston toimintakulut (arviomääräraha), lisäystä6 700 000
20.Työttömyysturva3 000 000
51.Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha), lisäystä24 000 000
52.Työmarkkinatuki (arviomääräraha), vähennystä-21 000 000
70.Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen161 000
01.Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä161 000
 
Pääluokka 35
35.YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA6 917 000
01.Ympäristöhallinnon toimintamenot293 000
01.Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä142 000
04.Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä151 000
10.Ympäristön- ja luonnonsuojelu6 590 000
21.Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v)
52.Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 290 000
61.Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 000 000
70.Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 000 000
88.Osakepääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v)2 300 000
20.Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen34 000
01.Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä34 000
 
Pääluokka 36
36.VALTIONVELAN KOROT-100 000 000
01.Valtionvelan korko-100 000 000
90.Valtionvelan korko (arviomääräraha), vähennystä-100 000 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

327 623 000