Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2009

Regeringens proposition till Rikdagen om statsbudgeten för 2009

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen föreslås

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade förslag till statsbudget för 2009.

Helsingfors den 15 september 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Jyrki Katainen