Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2009 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2009

YHTEENVETOTAULUKOT

Määrärahat pääluokittain vuosina 2007—20091)

TunnusPääluokkav. 2007
tilinpäätös
milj. €
v. 2008
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2009
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2008—2009
milj. €%
       
21.Eduskunta 106 122 12532
22.Tasavallan presidentti 10 10 13330
23.Valtioneuvoston kanslia 198 62 791829
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala 972 1 135 1 176414
25.Oikeusministeriön hallinnonala 731 748 797497
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 063 1 118 1 188706
27.Puolustusministeriön hallinnonala 2 203 2 419 2 77835915
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala 6 335 6 870 7 2934236
29.Opetusministeriön hallinnonala 6 542 6 990 7 5605718
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 659 2 813 2 845321
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 1 895 2 130 2 160291
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 2 176 2 435 2 68424910
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala12 77514 12915 0809517
35.Ympäristöministeriön hallinnonala 322 329 340113
36.Valtionvelan korot 2 341 2 364 2 173- 191- 8
 Yhteensä, pl. valtionvelan vähentäminen40 32743 67346 2912 6186
       
37.Valtionvelan vähentäminen 2 925 1 848- 1 848- 100
 Yhteensä43 25245 52246 2917702

1) Taulukossa määrärahat on esitetty pääluokittain jäljempänä olevan taulukko-osan mukaisesti. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Määrärahat taloudellisen laadun mukaan vuosina 2007—20091)

TunnusMenolajiv. 2007
tilinpäätös
milj. €
v. 2008
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2009
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2008—2009
milj. €%
       
01-14Toiminta- ja palkkausmenot 6 804 7 205 7 4822774
15-17Eläkkeet 3 227 3 391 3 6392487
18-19Puolustusmateriaalin hankkiminen 527 655 697426
20-28Muut kulutusmenot 1 432 1 470 1 86038926
29Arvonlisäveromenot 939 971 1 050808
01-29Kulutusmenot12 92913 69114 7281 0368
30-39Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ym. 8 494 9 46810 2387708
40-49Valtionavut elinkeinoelämälle 2 919 3 259 3 328692
50-59Valtionavut kotitalouksille ja yleishyödyllisille yhteisöille 6 698 7 076 7 4223465
60Siirrot talousarvion ulkopuolisiin valtion rahastoihin ja kansaneläkelaitokselle 3 009 3 484 3 506221
61-65EU:n rakennerahasto-osuudet, muiden EU:n rahastojen rahoitusosuudet, vastaavat valtion rahoitusosuudet ja muut siirrot kotimaahan 1 054 1 081 952- 129- 12
66-69Siirrot EU:lle ja ulkomaille 2 188 2 421 2 66124010
30-69Siirtomenot24 36326 79128 1081 3175
70-73Kaluston hankinta 38 37 14- 24- 65
74-75Talonrakennukset 17 27 2927
76Maa-alueet, rakennukset ja kiinteistöt 35 59 30- 29- 49
77-79Maa- ja vesirakennukset 280 435 427- 8- 2
70-79Reaalisijoitukset 370 558 500- 58- 10
80-86Valtion varoista myönnettävät lainat 66 75 325250333
87-89Muut finanssisijoitukset 252 18 3743561 978
80-89Lainat ja muut finanssisijoitukset 318 93 699606652
70-89Sijoitusmenot 688 652 1 20054884
90-92Valtionvelan korot 2 329 2 350 2 160- 190- 8
93-94Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta2) 2 925 1 848- 1 848- 100
95-99Muut ja erittelemättömät menot 19 190 96- 94- 49
90-99Muut menot 5 272 4 388 2 256- 2 132- 49
 Yhteensä43 25245 52246 2917702

1) Kukin momentti on varustettu menon laatua osoittavalla numerotunnuksella. Näiden numerotunnusten perusteella menot on koottu laadun mukaisiin ryhmiin. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

2) Velanhallinnan menot otetaan huomioon momentilla Nettolainanotto ja velanhallinta (15.03.01), mikäli talousarvio on alijäämäinen.

Tuloarviot osastoittain vuosina 2007—20091)

TunnusOsastov. 2007
tilinpäätös
milj. €
v. 2008
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2009
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2008—2009
milj. €%
       
11.Verot ja veronluonteiset tulot36 71138 49037 295- 1 195- 3
12.Sekalaiset tulot 3 160 4 395 4 411160
13.Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset 3 136 2 394 1 941- 454- 19
15.Lainat, pl. nettolainanotto ja velanhallinta 205 242 234- 8- 3
 Yhteensä43 21245 52243 880- 1 641- 4
       
15.03.01Nettolainanotto ja velanhallinta 2 4112 411
 Yhteensä43 21245 52246 2917702

1) Taulukossa tuloarviot on esitetty osastoittain jäljempänä olevan taulukko-osan mukaisesti. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

 2007
tilinpäätös
2008
varsinainen
talousarvio
2009
varsinainen
talousarvio
Muutos, %
2008—2009
     
Tulovero14 36114 79013 332-10
Arvonlisävero13 52114 49614 5831
Muut verot8 8299 2049 3802
Muut tulot6 5017 0326 586-6
Yhteensä43 21245 52243 880-4
Nettolainanotto ja velanhallinta1)--2 411-
Tuloarviot yhteensä43 21245 52246 2912
     
Kulutusmenot12 92913 69114 7288
Siirtomenot24 36326 79128 1085
Sijoitusmenot6886521 20084
Muut menot pl. valtionvelan nettokuoletukset2 3482 5402 256-11
Yhteensä40 32743 67346 2916
Nettokuoletukset ja velanhallinta1)2 9251 848--100
Määrärahat yhteensä43 25245 52246 2912
     
Tilinpäätösalijäämä-40   

1) Sisältää nettoutettuna vuosittain 48 milj. euroa velanhallinnan menoja vuosina 2007—2009.

Kansantalouden kehitys

 200520062007*2008**2009**
      
Bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa157,2167,1180191196
Bruttokansantuote, määrän muutos, %2,84,94,5½
Työttömyysaste, %8,47,76,97
Työllisyysaste, %68,068,969,970,569,6
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %0,91,62,542
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %3,43,84,34,14,0