Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2009

20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminenPDF-versio

60. Siirto valtion asuntorahastoon

Avustukset

Vuonna 2009 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus saa valtion asuntorahaston varoista valtionavustuslain (688/2001) nojalla myöntää määräaikaisia käynnistysavustuksia yhteensä enintään 37 000 000 euroa niille, jotka rakennuttavat vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain mukaisia vuokra- tai asumisoikeusasuntoja muille kuin erityisryhmille. Käynnistysavustuksen suuruus on valtion ja Helsingin seudun kuntien väliseen aiesopimukseen sitoutuneissa ja sitä toteuttavissa kunnissa 15 000 euroa ja muissa kunnissa 10 000 euroa edellä tarkoitettua uudisrakennettavaa asuntoa kohden. Avustus vähennetään korkotukilainan määrästä.

Selvitysosa:Päätösosan Avustukset-kohdan kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan Avustukset-kohdan toisen kappaleen.

Rakennusalan työllisyyden parantamiseksi sekä vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamisen vauhdittamiseksi käynnistysavustusta korotetaan talousarvioesitykseen nähden aiesopimukseen sitoutuneissa kunnissa sekä ulotetaan avustus myös muualle maahan. Järjestelyä ei ole tarkoitus jatkaa vuoden 2010 jälkeen.


2009 talousarvio
2008 III lisätalousarvio
2008 II lisätalousarvio
2008 talousarvio
2007 tilinpäätös

87. Kuntarahoitus Oyj:n pääomittaminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 20 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Kuntarahoitus Oyj:n pääomittamiseen pääomalainalla ja osakesijoituksella.

Selvitysosa:Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Keskeisen osan valtion tukemasta sosiaalisesta asuntotuotannosta rakennuttavat kuntien omistamat vuokrataloyhtiöt. Siksi Kuntarahoitus Oyj, jonka luottoluokitus on paras mahdollinen, on perinteisesti ollut tärkein korkotukilainojen myöntäjä. Sen merkitys on entisestään kasvanut eräiden pankkien supistettua jälleenrahoituskustannustensa nousun vuoksi lainoitustoimintaansa. Pääomittamisella varmistetaan Kuntarahoituksen valtion tukemaan asuntotuotantoon kohdistuvan luotonannon kasvuedellytykset. Pääomasijoitus on tarkoitus toteuttaa ensisijaisesti pääomalainana ja sen tarkempiin ehtoihin sisällytetään myös ehdot, joiden mukaisesti valtio voi rahoitusmarkkinoiden normalisoitumisen jälkeen irtautua pääomasijoituksestaan.


2009 talousarvio 20 000 000