Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       80. Taide ja kulttuuri
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2009

10. Yleissivistävä koulutusPDF-versio

01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 54 742 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 150 000 euroa talousarvioesityksen 54 592 000 euroon nähden aiheutuu koulukotien perustoiminnan kustannusten lisäyksestä.


2009 talousarvio 54 742 000
2008 III lisätalousarvio 150 000
2008 II lisätalousarvio 1 249 000
2008 talousarvio 47 906 000
2007 tilinpäätös 44 414 000

30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 2 015 346 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 222 000 euroa talousarvioesityksen 2 015 568 000 euroon nähden aiheutuu muuttuneista verotulotasaustiedoista.


2009 talousarvio 2 015 346 000
2008 III lisätalousarvio
2008 talousarvio 1 964 779 000
2007 tilinpäätös 1 805 018 414

34. Valtionosuus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)

Valtuus

1) Vuonna 2009 saa myöntää valtionosuutta yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeille siten, että hankkeista aiheutuvat valtionosuudet ovat tammikuun 2009 kustannustasossa yhteensä enintään 71 000 000 euroa. Valtionosuuksista enintään 15 500 000 euroa saa myöntää toteutusaikaisena.

Selvitysosa:Päätösosan valtuuskohdan kohta 1) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan kohdan 1).

Perustamishankkeista aiheutuvien valtionosuuksien määrän nostaminen talousarvioesityksen 41 000 000 eurosta 71 000 000 euroon aiheutuu yleissivistävien oppilaitosten perustamishankkeiden kertaluonteisesta nopeuttamisesta osana julkisen rakentamisen elvyttämistä. Lisäyksen turvin vuonna 2009 vahvistettavat perustamishankkeet ovat jälkirahoitteisia ja niiden valtionosuus tullaan maksamaan vuonna 2010 tai sen jälkeen.


2009 talousarvio 55 700 000
2008 talousarvio 57 400 000
2007 tilinpäätös 47 700 000

51. Valtionavustus järjestöille(kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 1 346 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen kodin ja koulun yhteistyöstä huolehtiville järjestöille, Kerhokeskus - koulutyön tuki ry:lle, Suomi-koulujen Tuki ry:lle ja Suomi-koulujen toimintaan ja sen kehittämiseen sekä kotiperuskoulun/hemgrundskola -toimintaan, koulun vapaan harrastustoiminnan tukemiseen, Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry:lle, Ympäristökasvatuksen seura ry:lle, Kesälukioseura ry:lle, eräiden vaihto-oppilasjärjestöjen ja lukiolaisten tiedeolympiatoiminnan tukemiseen.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 625 000 euroa talousarvioesityksen 721 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta momentilta 29.01.21. Talousarvioesitykseen nähden momentille on lisätty Suomi-koulujen Tuki ry:n ja Suomi-koulujen toiminnan ja sen kehittämisen sekä kotiperuskoulun/hemgrundskola -toiminnan avustusten maksaminen.


2009 talousarvio 1 346 000
2008 talousarvio 621 000
2007 tilinpäätös 521 000