Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       80. Taide ja kulttuuri
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2009

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menotPDF-versio

21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 4 061 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 625 000 euroa talousarvioesityksen 4 686 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta momentille 29.10.51.


2009 talousarvio 4 061 000
2008 talousarvio 4 686 000
2007 tilinpäätös 5 686 000

51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan(kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 2 524 000 euroa.

Käyttösuunnitelma
     
1. Avustus Ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 2 057 000
2. Avustus Suomen Merimieskirkolle, eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen 267 000
  — mistä Lontoon merimieskirkon rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) 152 000
3. Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 200 000
Yhteensä 2 524 000

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 91 000 euroa talousarvioesityksen 2 615 000 euroon nähden aiheutuu kaatuneiden muiston vaalimiseen tarkoitetun määrärahan siirrosta momentille 27.10.50.


2009 talousarvio 2 524 000
2008 talousarvio 2 571 000
2007 tilinpäätös 2 341 000