Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2009

40. Valtionhallinnon kehittäminenPDF-versio

20. Työhyvinvoinnin edistäminen (siirtomääräraha 2 v)

Määrärahaa saa käyttää:

4) enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:Päätösosan kappaleen kohta neljä lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi neljä.


2009 talousarvio 1 602 000
2008 talousarvio 1 508 000
2007 tilinpäätös 1 271 900

21. (28.40.21 ja 71) Tuottavuuden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 18 445 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 750 000 euroa talousarvioesityksen 19 195 000 euroon nähden on siirtoa momentille 31.10.03 Merenkulkulaitoksen sisäisen tuotannon suunnitellun eriyttämisen edellyttämiin ICT-infran muutosten kertaluonteisiin kustannuksiin.


2009 talousarvio 18 445 000
2008 III lisätalousarvio -1 265 000
2008 II lisätalousarvio -8 600 000
2008 talousarvio 30 000 000
2007 tilinpäätös 15 000 000