Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2009

30. Sotilaallinen kriisinhallintaPDF-versio

20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)

Käyttösuunnitelma
     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 14 426 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 2 670 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 2 890 000
04. SRJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 8 100 000
05. YKSOS:n menot (UNMIS-operaatio), Sudan 35 000
06. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 35 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 3 698 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 10 000 000
09. EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset 180 000
12. EU:n Tshadin ja Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation menot 4 828 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 7 812 000
Yhteensä 54 674 000

Selvitysosa:Päätösosan käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityksen momentin käyttösuunnitelman.

Talousarvioesitykseen nähden käyttösuunnitelmaan lisätään uusi kohta 09. EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset, koska johtovaltiot ovat käynnistäneet kahden vuonna 2010 koulutettavan ja perustettavan EU:n taisteluosaston suunnittelu- ja valmistelutyön. Tästä aiheutuu vuonna 2009 180 000 euron suuruiset menot. Käyttösuunnitelmakohdan 03. lisätarve 133 000 euroa aiheutuu kriisinhallintahenkilöstön palkantarkistuksista. Käyttösuunnitelmakohdan 07. lisätarve 238 000 euroa aiheutuu kansainvälisen kurssitoiminnan laajenemisesta ja Suomen Movement Co-ordination Center Europe (MCCE):een sijoittaman upseerin palkkaus- ja asumismenoista. Käyttösuunnitelmakohdan 12. lisätarve 1 495 000 euroa aiheutuu Tshadin ja Keski-Afrikan tasavallan operaation tarkentuneista kalusto- ja hallintomenoista. Käyttösuunnitelmakohtien 03., 07., 09. ja 12. lisätarpeet katetaan käyttösuunnitelmakohdasta 20. tehtävällä määrärahasiirrolla ja lisäksi siltä varataan 30 000 euroa käytettäväksi Ukrainan puolustushallinnon uudistamista ja kehittämistä tukevan projektin menoihin.


2009 talousarvio 54 674 000
2008 III lisätalousarvio
2008 II lisätalousarvio 456 000
2008 talousarvio 48 228 000
2007 tilinpäätös 55 390 000