Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2009

Tuloarviot

Varsinaisten tulojen arviota ehdotetaan vähennettäväksi nettomääräisesti 2 028 milj. eurolla. Verotuloarviota ehdotetaan vähennettäväksi 1 584 milj. eurolla. Tuloveron tuottoarvion osuus vähennyksestä on 1 150 milj. euroa, josta yhteisöveron osuus on 650 milj. euroa. Yhteisöveron tuottoarvion aleneminen johtuu yritysten aiemmin arvioitua heikommasta tuloskehityksestä. Toisaalta hallituksen esitys tonnistoverolain uudistamisesta lykkääntyy, mikä lisää yhteisöveron tuottoa 10 milj. eurolla. Ansio- ja pääomatulojen tuottoarviota alennetaan 500 milj. eurolla, mikä johtuu veronalaisten ansiotulojen ja luovutusvoittojen arvion pienenemisestä.

Perintö- ja lahjaveron veroprosentteja alennetaan 3 prosenttiyksiköllä, minkä arvioidaan vähentävän veron tuottoa vuositasolla 60 milj. eurolla. Verotukseen liittyvän viiveen vuoksi vaikutus vuonna 2009 on 15 milj. euroa. Alkoholijuomaveroa korotetaan 10 prosenttiyksiköllä, minkä arvioidaan lisäävän veron tuottoa vuositasolla 65 milj. eurolla. Arvonlisäveron tuottoarviota ehdotetaan vähennettäväksi 388 milj. eurolla ja autoverotuksen tuottoarviota 25 milj. eurolla. Vuoden 2009 maaliskuun alussa tulee voimaan autoverolain ja arvonlisäverolain muutos. Tällöin luovutaan kantamasta autoverolle arvonlisäveron suuruista veroa ja autoveroa korotetaan vastaavalla määrällä. Arvonlisäveron tuottoarviota alentaa verolakimuutoksen lisäksi yksityisen kulutuksen kasvun hidastuminen ja autoveron tuottoarviota uusien autojen myyntiennusteen aleneminen. Energiaveron tuottoarviota alennetaan lähinnä kertymätietojen perusteella 71 milj. eurolla.

Osinkotuottoarviota ehdotetaan vähennettäväksi 450 milj. eurolla rahoitusmarkkinoiden epävakauden seurauksena heikentyneen talouskehityksen vuoksi.