Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2009

Eräiden menoarvioiden tarkentuminen

Valtiovarainministeriön ennustetarkistus sekä KEL- ja TyEL-indeksien vahvistaminen arvioitua korkeampana nostavat vuoden 2009 menoarvioita n. 250 milj. eurolla. Toisaalta valtionvelan korkomenojen odotetaan vähenevän 222 milj. eurolla lähinnä korkotason laskun vuoksi.

Vakinaisten eläkkeiden, perhe-eläkkeiden sekä kuntoutustuen määrärahaan ehdotetaan 9,4 milj. euron lisäystä työeläkeindeksin tarkistuksen johdosta.

Työllisyysnäkymien heikennyttyä määrärahojen tarvearvioita ehdotetaan korotettaviksi työttömyysturvan eri momenteilla yhteensä n. 174 milj. eurolla ja asumistuen momentilla 20 milj. eurolla. Heikkenevän suhdannetilanteen arvioidaan myös lisäävän valtion osuutta yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista 14 milj. eurolla. Valtion osuus sairausvakuutuksen menoista arvioidaan 6 milj. euroa varsinaisessa talousarvioesityksessä oletettua pienemmäksi.

Valtion kansaneläkelaista johtuvien menojen määrärahaa ehdotetaan lisättäväksi 17,9 milj. eurolla, koska vuonna 2009 sovellettava kansaneläkeindeksi on vahvistettu aiemmin arvioitua korkeampana, työnantajan kansaneläkemaksun tuottoarviota on alennettu ja eläkkeensaajan asumistukimenoarviota korotettu. Oletettua korkeampana vahvistettu kansaneläkeindeksi lisää myös rintamalisien määrärahatarvetta 200 000 eurolla. Sotilasvammakorvauksiin varattavaa määrärahaa ehdotetaan korotettavaksi vajaalla 7 milj. eurolla aiemmin arvioitua suurempien sotainvalidien kuntoutus- ja laitoshuoltokorvausten ja arvioitua korkeampana vahvistetun työeläkeindeksin vuoksi. Perustoimeentulotuen valtionosuuksiin ehdotetaan 20 milj. euron lisäystä ennakoitua suurempien toimeentulotukimenojen vuoksi.