Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2009

Energiaverotuki

Energiaverotukeen ehdotetaan vähennystä 30 milj. euroa, sillä polttoaineiden verottomasta käytöstä maksettavien palautusten arvioidaan jäävän ennakoitua pienemmäksi. Maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksia koskevan hallituksen esityksen johdosta raskaan polttoöljyn valmisteveron palautuksiin ehdotetaan 600 000 euron määrärahalisäystä.