Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2009

Rahoitusmarkkinoiden häiriöiden yritys- ja työllisyysvaikutusten lievittäminen

Aloitusrahasto Vera Oy:tä ja Veraventure Oy:tä pääomitetaan yhteensä 30 milj. eurolla. Suomen Teollisuussijoitus Oy:tä pääomitetaan 50 milj. eurolla. Tarkoituksena on vähentää riskipääomamarkkinoiden puutteita, jotka vaikeuttavat erityisesti nopeasti kasvavien, aloittavien ja laajentavien yritysten riskipääoman saamista. Viennin rahoitukseen ehdotetaan myönnettäväksi enintään 500 milj. euron lainavaltuus, jonka avulla voidaan käynnistää viennin ns. jälleenrahoitustoiminta. Suomen Vientiluotto Oy jälleenrahoittaisi koti- tai ulkomaisen luotto- tai rahoituslaitoksen suomalaiseen pääomatavaravientiin järjestämiä ostajaluottoja. Jälleenrahoitukseen liittyen Suomen Vientiluotto Oy:lle ehdotetaan 6 milj. euron lisäpääomitusta. Lisäksi on tarkoitus antaa hallituksen esitys viennin rahoitukseen liittyen Finnvera Oyj:n omien varainhankintamahdollisuuksien sekä Finnvera Oyj:n kotimaan rahoituksen rahoitusvaltuuksien lisäämiseksi. Tekesin ympäristö- ja energiasektorin myöntämisvaltuuksia ehdotetaan lisättäväksi 15 milj. eurolla osana energiasektorin demonstraatiohankkeiden toteutusta. Pk-yritysten innovaatiohankkeiden valmistelurahoitukseen ehdotetaan siirrettäväksi Tekesin avustuksista 2 milj. euroa. EU:n rakennerahasto-ohjelmien myöntämisvaltuuksiin ehdotetaan 44 milj. euron lisäystä aikaistamalla ohjelmarahoituksen budjetointia vuodelle 2009.