Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       08. Valmisteverot
       10. Muut verot
            03. Autovero
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2009

10. Muut verotPDF-versio

03. Autovero

Momentille arvioidaan kertyvän 1 075 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys talousarvioesityksen 1 100 000 000 euroon nähden on 25 000 000 euroa. Hallituksen esitys autoverolain ja arvonlisäverolain muuttamisesta lisää tuottoarviota runsaalla 150 000 000 eurolla. Uusien henkilöautojen myyntiarvion heikkeneminen noin 150 000 kappaleesta noin 120 000 kappaleeksi vuonna 2009 puolestaan heikentää tuottoarviota runsaalla 175 000 000 eurolla.

Lisäksi selvitysosan toiseksi kappaleeksi lisätään seuraava teksti:

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen autoverolain ja arvonlisäverolain muuttamisesta. Esityksen mukaan pakettiautojen autovero muutettaisiin yleiseen kuluttajahintaan perustuvaksi henkilöautojen ja moottoripyörien tavoin. Samalla pakettiautojen vero porrastettaisiin auton hiilidioksidipäästöjen perusteella samalla tavalla kuin henkilöautojen. Esityksessä autoverolakiin lisättäisiin säännös vientipalautuksesta, joka mahdollistaisi tietyin edellytyksin ajoneuvon arvossa jäljellä olevan autoveron palautuksen, kun käytetty ajoneuvo viedään maasta pysyvästi toisessa maassa tapahtuvaa käyttöä varten. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia siten, että luovuttaisiin kantamasta autoverolle arvonlisäveron suuruista veroa. Arvonlisäverolaista kumottaisiin vastaavasti kyseisen veron vähennysoikeutta koskevat säännökset. Muutosten seurauksena ajoneuvojen verotus ei kuitenkaan kevenisi, koska autoveroa korotettaisiin autoverolle suoritettua arvonlisäveroa vastaavalla määrällä. Muutos koskisi kaikkia autoveron alaisia ajoneuvoja. Muutos lisäisi autoveron tuottoa vuonna 2009 noin 150 milj. eurolla ja vuositasolla noin 225 milj. eurolla.

Selvitysosan nykyinen toinen kappale siirtyy kolmanneksi kappaleeksi.


2009 talousarvio 1 075 000 000
2008 III lisätalousarvio -216 000 000
2008 talousarvio 1 266 000 000
2007 tilinpäätös 1 216 986 871