Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
            01. Arvonlisävero
       08. Valmisteverot
       10. Muut verot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2009

04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksutPDF-versio

01. Arvonlisävero

Momentille arvioidaan kertyvän 14 583 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 388 000 000 euroa talousarvioesityksen 14 971 000 000 euroon nähden aiheutuu lähinnä yksityisen kulutuksen muutoksesta sekä hallituksen esityksestä autoverolain ja arvonlisäverolain muuttamisesta.

Lisäksi selvitysosan viidenneksi kappaleeksi lisätään seuraava teksti:

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen autoverolain ja arvonlisäverolain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia siten, että luovuttaisiin kantamasta autoverolle arvonlisäveron suuruista veroa. Arvonlisäverolaista kumottaisiin vastaavasti kyseisen veron vähennysoikeutta koskevat säännökset. Muutosten seurauksena ajoneuvojen verotus ei kuitenkaan kevenisi, koska autoveroa korotettaisiin autoverolle suoritettua arvonlisäveroa vastaavalla määrällä. Muutos koskisi kaikkia autoveron alaisia ajoneuvoja. Muutos pienentäisi arvonlisäveron tuottoa vuonna 2009 noin 130 milj. eurolla ja vuositasolla noin 195 milj. eurolla.

Lisäksi selvitysosan taulukko muuttuu seuraavaksi:

Arvonlisäveron kertymä vuonna 2009 (mrd. euroa)
   
Verohallinnon bruttokertymä 21,6
+ Tullilaitoksen nettokertymä 4,7
- Verohallinnon maksamat palautukset 11,8
+ ALV-kertymä muista valtion tilivirastoista 0,1
= ALV-kertymä 14,6


2009 talousarvio 14 583 000 000
2008 II lisätalousarvio -230 000 000
2008 talousarvio 14 496 000 000
2007 tilinpäätös 13 521 403 571