Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
       10. Allmänbildande utbildning
            01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning
            30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader
       20. Yrkesutbildning
       30. Vuxenutbildning
       40. Högskoleundervisning och forskning
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Talousarvioesitys 2009

30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 6 050 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget får användas högst 17 325 000 euro för att utveckla kvaliteten på den allmänbildande utbildningen.

Förklaring: Tilläggsanslaget är ett tillägg av engångsnatur för att utveckla kvaliteten på den allmänbildande utbildningen.


2015 I tilläggsb.6 050 000
2015 budget731 212 000
2014 II tilläggsb.15 000 000
2014 budget844 023 000
2013 bokslut817 307 162