Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2009

Eräitä muita muutoksia

Maahanmuuttoviraston toimintamenoihin ehdotetaan määräaikaista 1 milj. euron määrärahalisäystä turvapaikka-asioiden käsittelyn nopeuttamiseen.

Vuoden 2008 toteutuneen kustannustason muutoksen perusteella puolustusvoimien määrärahoihin tehdään yhteensä 32,5 milj. euron lisäys.

Uusien 1.1.2010 aloittavien aluehallintoviranomaisten toiminnan käynnistämiseksi ehdotetaan 2,48 milj. euron lisäystä keskeisten tietojärjestelmien muutos- ja suunnittelutöitä varten. Vastaavasti ehdotetaan vähennettäväksi tuottavuuden edistämisen määrärahaa.

Islannin valtiolle ehdotetaan myönnettäväksi 350 milj. euron laina talouden tasapainottamiseksi. Lainan korko olisi vähintään Suomen valtion laina-ajaltaan vastaavasta lainanotosta maksaman koron määräinen. Laina ehdotetaan myönnettävän ilman vakuutta. Tarkemmista lainaehdoista päättää valtiovarainministeriö.

Euroopan investointipankin pääomaa korotetaan n. 68 mrd. eurolla, josta Suomen osuus on n. 864 milj. euroa. Korotus maksetaan pankin lisärahastoista.

Vuodelle 2009 arvioitujen tulojen määrän pienenemisen johdosta Ahvenanmaan tasoitusmaksua ehdotetaan vähennettäväksi n. 13 milj. euroa.

Opetushallituksen toimintamenoihin ehdotetaan 0,6 milj. euron määrärahalisäystä. Opetusalan koulutuskeskuksen yhtiöittämistä varten ehdotetaan 1,54 milj. euroa. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenoihin ehdotetaan 0,35 milj. euroa mm. valtion koulukotien ja Eurooppa-koulujen perustoimintaan.

Pohjois-Lapin sähköhuollon turvaamiseen ehdotetaan 1 milj. euron valtuutta.

Uuden Lääkealan keskuksen perustamiseen liittyviin valmistelukustannuksiin ehdotetaan 0,3 milj. euron lisämäärärahaa.

Valmistauduttaessa vuoden 2010 alussa tapahtuvaan vammaisten tulkkipalvelujen järjestämisen siirtymiseen Kansaneläkelaitokselle ehdotetaan tietojärjestelmäkuluihin n. 1,5 milj. euron lisämäärärahaa.

Työttömyysennusteen kohoamisesta johtuen määrärahatarve kasvaa työttömyysturvan osalta n. 250 milj. eurolla ja asumistuen osalta 33 milj. eurolla. Työvoimakoulutuksen lisääminen vähentää työttömyysturvamäärärahojen tarvetta n. 4,5 milj. eurolla ja lisää määrärahatarvetta aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaalisiin etuuksiin 10 milj. eurolla.

Yrittäjän eläkelaista johtuviin menoihin arvioidaan heikentyneiden suhdannenäkymien vuoksi tarvittavan valtionosuutena 13 milj. euroa lisämäärärahaa. Myös kansaneläkelaista johtuviin valtion menoihin ehdotetaan lisäystä, sillä etuustarve on kasvanut 15 milj. eurolla ja aiemmin mainittu työnantajan kansaneläkemaksun alentaminen 1.4.2009 alkaen edellyttää valtiolta kuluvana vuonna 387 milj. euron lisärahoitusta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionapuihin ehdotetaan yhteensä 2,3 milj. euron lisäystä tarkentuneista tilastotiedoista ja teknisistä korjauksista johtuen. Työttömyysennusteen muutoksesta johtuen perustoimeentulotuen valtionosuuksiin ehdotetaan 6 milj. euron lisäystä.