Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2009

Verot ja sosiaaliturvamaksut

Työnantajan kansaneläkemaksua ehdotetaan alennettavaksi 1.4.2009 alkaen 0,8 prosenttiyksiköllä, mikä pienentäisi yksityisen sektorin, kuntien ja seurakuntien työvoimakustannuksia. Työnantajan kansaneläkemaksun alentaminen lisäisi kansaneläkelaista johtuvia valtion menoja 387 milj. eurolla vuonna 2009.

Tuotantotoiminnassa käytettävien uusien rakennusten, koneiden ja laitteiden hankintamenoista vuosilta 2009 ja 2010 tehtävien poistojen enimmäismäärä ehdotetaan kaksinkertaistettavaksi säännönmukaisiin poistoihin verrattuna. Korotettujen poistojen valtion verotuloa vähentävä vaikutus olisi n. 40 milj. euroa vuonna 2009 ja n. 75 milj. euroa vuonna 2010.