Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2009 lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Tuloarviot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys
        Taloutta elvyttävät toimenpiteet
        Investoinnit liikennehankkeisiin ja vesirakentamiseen
        Korjausrakentaminen ja asuntotuotanto
        Puolustusmateriaalihankinnat
        Öljyntorjunta-alus
        Yritysrahoitus ja viennin rahoitus
        Neuvontapalvelut
        Verot ja sosiaaliturvamaksut
        Työllisyys- ja koulutuspoliittiset toimenpiteet
        Eräitä muita muutoksia
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2009

Verot ja sosiaaliturvamaksut

Työnantajan kansaneläkemaksua ehdotetaan alennettavaksi 1.4.2009 alkaen 0,8 prosenttiyksiköllä, mikä pienentäisi yksityisen sektorin, kuntien ja seurakuntien työvoimakustannuksia. Työnantajan kansaneläkemaksun alentaminen lisäisi kansaneläkelaista johtuvia valtion menoja 387 milj. eurolla vuonna 2009.

Tuotantotoiminnassa käytettävien uusien rakennusten, koneiden ja laitteiden hankintamenoista vuosilta 2009 ja 2010 tehtävien poistojen enimmäismäärä ehdotetaan kaksinkertaistettavaksi säännönmukaisiin poistoihin verrattuna. Korotettujen poistojen valtion verotuloa vähentävä vaikutus olisi n. 40 milj. euroa vuonna 2009 ja n. 75 milj. euroa vuonna 2010.