Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2009

Korjausrakentaminen ja asuntotuotanto

Senaatti-kiinteistöjen investointivaltuutta ehdotetaan korotettavaksi 30 milj. eurolla, jolloin sen vuoden 2009 investoinneista saa aiheutua menoja yhteensä 370 milj. euroa. Liikelaitoksen velanottovaltuutta ehdotetaan nostettavaksi vastaavasti 30 milj. eurolla. Lisämyöntämisvaltuus on tarkoitus käyttää kuluvalle vuodelle aikaistettavien investointihankkeiden käynnistämiseen, joihin kuuluisi mm. vankilarakennusten peruskorjauksia, Valtion taidemuseon Vermon varastotilojen peruskorjaus ja laajennus sekä valtion omistaman Mikael-koulun peruskorjaus ja laajennus.

Koulujen peruskorjauksiin ehdotetaan osoitettavaksi lisäystä 9 milj. euroa. Päiväkotien ja vanhainkotien peruskorjauksiin myönnettäviin valtionavustuksiin ehdotetaan samoin 9 milj. euron määrärahaa.

Veikkauksen jakamattomia voittovaroja osoitetaan yhteensä 30 milj. euroa tieteen, taiteen, liikunnan ja nuorisotyön työllisyyttä elvyttäviin ja ylläpitäviin hankkeisiin.

Rakennustoiminnan elvyttämiseksi tilanteessa, jossa talonrakentamisen suhdannehuipun päättymisen ja kansainvälisen finanssikriisin yhteisvaikutus on johtamassa talonrakentamisen poikkeuksellisen rajuun supistumiseen, kannustetaan 1.2.—31.12.2009 aloitettavia asunto-osake- ja vuokrataloyhtiöiden korjauksia yhteensä 125 milj. euron suhdanneavustuksilla.

Asuntojen uudisrakentamista kannustetaan myös poikkeuksellisesti lyhytaikaisella korkotuella, joka koskee uusia ns. välimallin vuokra-asuntoja, ja johon liittyen asuntorakentamiseen ja -korjaamiseen myönnettävien korkotukilainojen valtuutta ehdotetaan lisättäväksi 250 milj. eurolla yhteensä 1 170 milj. euroon.