Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2009 lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Tuloarviot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys
        Taloutta elvyttävät toimenpiteet
        Investoinnit liikennehankkeisiin ja vesirakentamiseen
        Korjausrakentaminen ja asuntotuotanto
        Puolustusmateriaalihankinnat
        Öljyntorjunta-alus
        Yritysrahoitus ja viennin rahoitus
        Neuvontapalvelut
        Verot ja sosiaaliturvamaksut
        Työllisyys- ja koulutuspoliittiset toimenpiteet
        Eräitä muita muutoksia
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2009

Investoinnit liikennehankkeisiin ja vesirakentamiseen

Perustienpidon määrärahaa ehdotetaan lisättäväksi 50 milj. eurolla, josta Tiehallinnolle 45,8 milj. euroa ja Kainuun maakunnan määrärahaan 4,2 milj. euroa. Perusradanpidon määrärahaa ehdotetaan lisättäväksi 21,5 milj. eurolla.

Eräitä liikennehankkeita ehdotetaan aikaistettavaksi aloitettavaksi vuonna 2009, osa näistä erityisrahoituksella. Vt 51 Kirkkonummi—Kivenlahti -tiehanke ehdotetaan hyväksyttäväksi 80 milj. euron sopimusvaltuudella, Vt 14 Savonlinnan keskusta, 1. vaihe 25 milj. euron sopimusvaltuudella, Vt 5 Päiväranta—Vuorela -tiehanke 90 milj. euron sopimusvaltuudella, Vt 6 Joensuun kohta -tiehanke 35 milj. euron sopimusvaltuudella ja Porin Mäntyluodon meriväylän syventäminen 9,2 milj. euron sopimusvaltuudella. Seinäjoki—Oulu -rataosan palvelutason parantamisen I-vaiheen jatko ehdotetaan hyväksyttäväksi 40 milj. euron sopimusvaltuudella ja rahoitettavaksi kokonaan VR-Yhtymän rahoituksella. Lisäksi ehdotetaan Ilmailulaitoksen omia investointeja nopeutettavaksi hyväksymällä Oulun lentoaseman matkustajaterminaalin 21 milj. euron laajennusinvestointiin 6 milj. euron määräraha sekä pienentämällä vuoden 2009 voiton tuloutusvaatimusta Helsinki—Vantaan lentoaseman korjaustöiden enintään 10 milj. euron kustannuksia vastaavalla määrällä.

Valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttaminen ehdotetaan aloitettavaksi vuonna 2009 myöntämällä viestintävirastolle 66 milj. euron sopimusvaltuus teleyrityksille myönnettäviin valtionavustuksiin siten, että valtionavustus voi olla enintään kolmasosa kustannuksista ja enintään sama määrä kuin maakunnat, kunnat sekä EU:n maaseutuohjelmat ja rakennerahastot rahoittavat yhteensä. Ilmatieteen laitokselle ehdotetaan 3,2 milj. euron määrärahaa satelliittimaa-asemainfrastruktuurin kehittämiseen Sodankylässä.

Uusiin, nopeasti käynnistettävissä oleviin vesihuolto- ja vesistötöihin ehdotetaan lisäystä 4 milj. euroa ja ympäristötöihin yhteensä 2 milj. euroa. Lisäksi ehdotetaan kertaluonteista 0,2 milj. euron määrärahaa ns. Vesijärvihankkeeseen eli hoitokalastussaaliin vastaanotto- ja alkukäsittelypisteen rakentamiskustannuksiin Lahden kaupungin Niemen satamaan.