Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2009

Investoinnit liikennehankkeisiin ja vesirakentamiseen

Perustienpidon määrärahaa ehdotetaan lisättäväksi 50 milj. eurolla, josta Tiehallinnolle 45,8 milj. euroa ja Kainuun maakunnan määrärahaan 4,2 milj. euroa. Perusradanpidon määrärahaa ehdotetaan lisättäväksi 21,5 milj. eurolla.

Eräitä liikennehankkeita ehdotetaan aikaistettavaksi aloitettavaksi vuonna 2009, osa näistä erityisrahoituksella. Vt 51 Kirkkonummi—Kivenlahti -tiehanke ehdotetaan hyväksyttäväksi 80 milj. euron sopimusvaltuudella, Vt 14 Savonlinnan keskusta, 1. vaihe 25 milj. euron sopimusvaltuudella, Vt 5 Päiväranta—Vuorela -tiehanke 90 milj. euron sopimusvaltuudella, Vt 6 Joensuun kohta -tiehanke 35 milj. euron sopimusvaltuudella ja Porin Mäntyluodon meriväylän syventäminen 9,2 milj. euron sopimusvaltuudella. Seinäjoki—Oulu -rataosan palvelutason parantamisen I-vaiheen jatko ehdotetaan hyväksyttäväksi 40 milj. euron sopimusvaltuudella ja rahoitettavaksi kokonaan VR-Yhtymän rahoituksella. Lisäksi ehdotetaan Ilmailulaitoksen omia investointeja nopeutettavaksi hyväksymällä Oulun lentoaseman matkustajaterminaalin 21 milj. euron laajennusinvestointiin 6 milj. euron määräraha sekä pienentämällä vuoden 2009 voiton tuloutusvaatimusta Helsinki—Vantaan lentoaseman korjaustöiden enintään 10 milj. euron kustannuksia vastaavalla määrällä.

Valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttaminen ehdotetaan aloitettavaksi vuonna 2009 myöntämällä viestintävirastolle 66 milj. euron sopimusvaltuus teleyrityksille myönnettäviin valtionavustuksiin siten, että valtionavustus voi olla enintään kolmasosa kustannuksista ja enintään sama määrä kuin maakunnat, kunnat sekä EU:n maaseutuohjelmat ja rakennerahastot rahoittavat yhteensä. Ilmatieteen laitokselle ehdotetaan 3,2 milj. euron määrärahaa satelliittimaa-asemainfrastruktuurin kehittämiseen Sodankylässä.

Uusiin, nopeasti käynnistettävissä oleviin vesihuolto- ja vesistötöihin ehdotetaan lisäystä 4 milj. euroa ja ympäristötöihin yhteensä 2 milj. euroa. Lisäksi ehdotetaan kertaluonteista 0,2 milj. euron määrärahaa ns. Vesijärvihankkeeseen eli hoitokalastussaaliin vastaanotto- ja alkukäsittelypisteen rakentamiskustannuksiin Lahden kaupungin Niemen satamaan.