Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2009 lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
            87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta
       29. Opetusministeriön hallinnonala
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2009

28. Valtiovarainministeriön hallinnonalaPDF-versio

87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta

Momentille arvioidaan kertyvän 43 700 000 euroa.

Selvitysosa: Tuloista 23 700 000 euroa kertyy Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n selvitystilassa, ennakkojako-osuudesta valtiolle ja 20 000 000 euroa Valtion vakuusrahaston tuloutuksesta budjettitalouteen.


2009 lisätalousarvio43 700 000
2008 III lisätalousarvio54 000 000
2007 tilinpäätös27 023 729