Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2009 lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
            99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2009

24. Ulkoasiainministeriön hallinnonalaPDF-versio

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 922 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu ministeriön ja Iso-Britannian kehitysyhteistyöosaston (DFID) yhteistoimintahankkeen DFIDin rahoitusosuudesta. DFIDiltä saatavilla tuloilla katetaan DFIDin osuus ao. yhteishankkeesta, jonka menot on budjetoitu momentille 24.30.66.


2009 lisätalousarvio1 922 000
2009 talousarvio1 500 000
2008 III lisätalousarvio2 015 000
2008 II lisätalousarvio39 000
2008 talousarvio1 500 000
2007 tilinpäätös4 211 183